MEHMET TOPUZ

Konu: Göç... Not Alın.

Kıtlık, doğal afetler, savaşlar, toprağın verimsizleşmesi ve yeni yerler keşfetme düşüncesi göç olayının yaşanmasında tabanda yer alan unsurlardır. Burada insanın nereden hangi coğrafi alana hangi sebeple göç olgusunu gerçekleştirmiş olması önemli…

Nüfusun dünya içerisinde dağılışı aslında coğrafyanın önemli konularındandır. Tarihin arka sayfasında, nüfus, kendi içerisinde bir takım amillerin etkisiyle göç etmek zorunda kalmış, ve kavimler kendi tarihinde bir yerden başka bir yere göç etmiştir.

Tabi bura da size göç kavramının sebep ve sonuçlarını anlatmayacağım…

Beklemeyin… Mesele tarih kavramının ve milletlerin tarihinde, milletlerle beraber göç etmesi.

Burada göçe sebep olacak faktörler içerisinde bunların dışında göçe konu olacak kavram da milletlerin kendi tarihinin de, göç etmiş olması irdelenecek diğer bir konu gibi gözükmektedir.

Tarih, tarihin tozlu sayfalarında göç etti.

Nasıl ki uygarlıklarla ilgili, konu başlıkları irdelenirken, bir uygarlığı anlamak için bir çok uygarlığın kendi içinde bağını bilmeden konu bütünlüğüne hakim olamıyorsak, bir milletin tarihini de coğrafyanın belirlediği tezinden vazgeçmek mantıklı gibi gözükmüyor. Bura da sanayi, ticaret, turizm gibi göç konusuna yan bileşen oluşturacak kavramlar, milletlerin tarihin de ve diğer uygarlıkların tarihinde de iz bırakmıştır.

Yazılı ve sözlü eserler ve devamında mimari ve sanat eserleri de bir tarihin kültürel yapı taşları… Ortak kümede tamamı kültür kavramının içerisinde yer almaktadır. Göç olayının öznesi niteliğinde olan insan, ve insanlık gittiği ve gideceği coğrafyanın, kültürlenmesinde, kültürel birikiminin değeri kadar etki ya da tepkiye neden olabilmektedir.

Kendi tarihinin ana bileşenleri, bir müddet sonra coğrafya nın kendi alanı içerisinde diğer milletlerin tarihinde de yer edinebilmektedir. Tarihte birçok belgeyi bir kavmin ortak geçmişine yönelik tasnif içerisinde başka uygarlıkların eserlerine de bakma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Tabi bura da bir kültürel değerin oluşmasında coğrafyanın etkisi yadsınamaz. Kültürel derinlikte seviye farkının milletlerin tarihinde ki göçü de önemli…

Geçelim coğrafi kültürel seviye kısmına…

Bura da ise mantığın kıyas şartını işletmek gerekecek. Peki, burada ne ile neyi kıyaslayacağız ki seviye farkını daha anlamlı hale getirelim. Tabi bura da kıyas mantığında, şartların denk olması kıyasın olmazsa olmaz şartı ise, seviye farkının ortaya çıkmasında devreye coğrafi şartların etkisini de ortaya atalım ki temel de insan kavramıyla şartları denk hale getirelim.

Bulunduğu coğrafya ile insan kavramının kelime olarak şartları denkmiş gibi gözükmesi ayrı bir konu başlığı, fakat ulus olabilme kavramını bünyesinde yakalamış bir coğrafya, başta dediğim gibi kültürel derinlik farkını oluşturması, kültürel seviye farkının anlaşılmasında daha etkili olacaktır.

Tabi coğrafi anlamda iki farklı su kütlesinin seviye farkını ortaya koymak kültürel anlamda, kara parçası üzerinde yer aldığı çukurluğun, ölçümler esnasında yerini daha da belirginleştirecektir. Bulunduğun coğrafi alan aslında seviye farkında, kültürel değerlerin oluşmasında önem teşkil etmektedir. Sonuçta, kültürel seviye farkı, kendi içinde birçok bileşeni barındırmakta. Su kütlesi ve üzerinde oluştuğu kara parçası ve su kütlesinin coğrafi alan da yer değiştirmesi tarihinde kültürel anlamda göç etmesinde önemli…

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri