MEHMET TOPUZ

Ekmeği Fırından Almak Lazım

EKMEĞİ FIRINDAN ALMAK LAZIM.

Ekmeğin fırından alınması gerektiği anlayışı kendi içindeki mecazi söylemlerini de dikkate alarak, konuyu detaylandırmak konunun işlevselliğini değerlendirmek günümüzün gözden kaçan nitelikleri değerinde… Ekmeği fırından almak aslında; işin ehli insanların yaptığı çalışmaların her alanda bir değer yüklendiğini, işin ilerlemesi kalitenin artırılması ve bir işe dair bütün detayların bilinmesi ve bu yönde kaliteli bir iş ortaya çıkarma anlayışını beraberinde getirmektedir.

Ekonominin bütün parametrelerini barındıran ticari yatırımlarda istihdam sürecinin devlet eliyle ya da şahıs temelli kurumlar bünyesinde çalışan, kişilerin istihdama yönelik faaliyetlerinde niteliksel değerleri donanımları ve bir işe olan yatkınlıkları işin ilerleme ve sürdürülebilirliğine katkı sağlaması işverenin sırtında ki yükün biraz daha hafiflemesine katkı sağlayacaktır. Tabi bura da ki temel unsurun yetişmiş personel ihtiyacının sağlanmasına yönelik yatırımların teori de kalıp kalmaması ya da sahadaki karşılığının değerine yönelik, pratik anlamda çözümlerin üretilmesidir. Eğitim bu konu da öncelik fakat kazanılan süreç, çıktının pratik mana da yönünü tecrübe kısmına dönmesi de, işlevselliği artıracaktır.

Konuyu biraz daha genişletelim isterseniz. Çağın gerekleri ve yirmi birinci yüzyılın getirisi ve götürüsü aslında iş yaşamında uzmanlaşmayı beraberinde getirdi. Sanayi devriminden önceki dönemlerde tarımsal hayatın verileri, diğer taraftan avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin, ciddi bir uzmanlaşma dönemi olmaması tarihi çağlar içerisinde yerini işin ehli ve standartlarına sahip bir donanıma yönelik gelişmeyi de beraberinde getirdi.

Yirminci yüzyılın donelerinden yirmi birinci yüzyıla ve yirmi ikinci yüzyıla giden vakitsel söylem ve ifadeler ve asırların, kurulacak olan düzene intibakı anane kültürünün etkilerinden denkleme gelmeyen bir hesapla da bu işlerin olmayacağını baştan söylemek gerekir. Çünkü yetişilen kültürel ortam beraberinde iç siyaset ve yerel mekanizma da yerini belirlediği gibi bütün bir mekanizmayı etkileyebilmektedir. Öyleyse ahilik kültürünün etkisiyle ele alınması gereken işlevsel faaliyetler ve işin ehli insanların yetişmesi, pergelin sabit kısmının Anadolu kültüründe yer edinmesi ve diğer kısmın ise batının zihniyetinden ziyade, teknolojik faaliyetlerine, ya da dünyaya da bu açı ile açılmak gerektiğini unutmamak gerekir. Burada Cemil Meriç Üstadın bir sözüyle devam edelim;” Kendi üzerinde düşünmekten vazgeçen bir toplum. Böyle bir toplumda kültür bir tortu, bir teferruat…” ifadesi de aslında kendi kültürel sosyolojik verilerinin de analizinin iyi yapılması gerektiği yönündedir.

Ekmeğin fırından alınması başlığı adı altında konunun işlevselliğine devam edelim. Beyinsel dönüşümün, kentsel dönüşüm sürecindeki etkisi örnek olsun diye yazma gereği duydum. Beyinsel dönüşüm sürecinin yaşanması işin ehli niteliğindeki ve bu yönde ki çalışmaların sağlıklı olup olmama durumunu etkileyebilmektedir. Kar marjı üzerinden yapılan bir hesapla yapılan binaların yetersizliği ülkemiz ve dünya sathında nerede olursa olsun; işin ehli ve bu yönde gerekli standartların sağlanmaması durumu da can ve mal kaybının artması gibi bir durumu da ortaya çıkardığı unutulmamalıdır. Ekmeği fırından almak yani değişmeceli söylemler üzerinden işin ehli insanların bu konu da yeterliliği ince elenip sık dokunup; bir eleştiriye maruz bırakılması da gelişme ve ilerleme şartlarının iyileşmesini sağlayacaktır.

Sonuçta bir işin kalitesini etkileyen birçok etmen vardır ve bu etmenlerin kalitenin tesadüfe yer bırakmayacak derece de pratikte ve teoride yeterlilik istediği gerçeği unutulmamalı ve kalitenin değerinin bu anlamda sahiplenilmesi ya da iyileşme ve gelişmenin sağlanması amacıyla eleştiriye maruz bırakılması gerektiği unutulmamalıdır. 

Kalın sağlıcakla.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri