MEHMET BOZKURT

BEN MÜSLÜMAN ARIYORUM!

BEN MÜSLÜMAN ARIYORUM!

MÜSLÜMAN KİMDİR!

Bir guruba dahil olan değil, bir duruşa sahip olandır!
Haklı çıkmak için değil, Hakk'ı ortaya koymak için çalışandır!
Asla kafir, müşrik ve münafıklarla birlikte hareket etmeyendir!
Sabrı, "diğer yanağıma da bir tokat at" şeklinde anlamaz. Haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğramayandır!
Dua ederken; Allah'a iş buyuran değil, iş yaparken Allah'tan güç isteyendir!
Asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmeden yaşayandır!
Mü'min gibi yaşayandır!
Hata ettiğinden af dileyendir!
Eliyle ve diliyle başkasına zarar vermeden yaşayandır!
Sevgi, saygı ve iyiliği yayandır!
Sadece ve ancak Allah'a kulluk eden ve sadece Allah'tan yardım dileyendir!
El-etek öpmeyendir!
Bid'at ve hurafelerden korunandır!
Her noktada ve her zaman iyiliği emreden ve kötülüklerden menedendir!
Dinini Kur'an'dan, ahlak ve adalet anlayışını de Hz. Muhammed (s.a.v)'den alandır!
Ve samimiyetle Allah'a secde eden, güvenen ve teslim olandır!

"De ki: Şüphesiz, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim." ( En'am, 6/162-153 )
... Ve

MÜSLÜMAN ERKEK KİMDİR!?

Bu sorunun cevabını irdelememiz gerekiyor. Bu soruyu, her Muvahhid Müslüman erkek kendisine sormalıdır.
Allah Rasulü Hz. Muhammed (s.a.v) hem bir Peygamberdir ve hem de bir erkekti. Bu açından Rasulullah (s.a.v), mü’min erkekler için aynı zamanda bir örnektir!
O’nun hayatının her saniyesi, bize yol gösteren bir pusuladır.
Allah’a samimiyetle iman etmiş gerçek Muvahhid Müslüman erkek olmak için, Kur’an’ın en güzel uygulayıcısı olan Rasulullah (s.a.v)’ın örnek şahsiyetini nakış nakış hayatına işleyendir!
Müslüman erkek, ailede mükemmel bir baba ve eştir!
Örnektir, kimseye benzemez, sadece kendisine benzer!
Hz. Bilal (a.s) gibi gür sedadır!
Hz. Ebu Bekir (r.a) gibi sabırlı ve sadece Allah'a tevekkül edendir!
Hz. Ömer (r.a) gibi adildir!
Hz. Ebu Zer (r.a) gibi imanlıdır!
Dururken, yürürken, hareket ederken ve konuşurken şahsiyetli duruş sergileyendir.
Müslümam erkek, Kur'an'ın ifadesiyle, Hz. Peygamber (s.a.v)'i örnek alandır!

"Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Rasulü'nde güzel bir örnek vardır." ( Ahzab, 33/21 )

Müslüman erkek, kadılara karşı olan tutum ve davranışlarında nezaket kurallarına öncelikle önem verendir!
Hz. Peygamber (s.a.v)'in ifadesiyle,

"Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır." (Buhari, Nikah 43; Müslim, Fedail 68)

Kadına karşı şiddet ve adaletsizlik uygulamayandır!
Müslüman erkek, kadınları dövme gibi bir çirkinlikten uzak durandır!
Müslüman erkek, Kur'an'ın emri gereği Kadını da kedisine eşit görendir!

"Kadın, Allah’ın kulu olması bakımından erkekle eşit seviyededir; dini hak ve sorumlulukları da aynı düzeydedir." ( Al-i İmran, 3/195, Tevbe, 9/71 )

Müslüman erkek, kadına ikinci sınıf insan muamelesi uygulamayandır!
Müslüman erkek ve giyimine kuşamına dikkat edendir!
Müslüman erkek, kullandığı kelimelere ve cümlelere özen gösterendir!
Müslüman erkek, helal rızık peşinde koşandır!
Müslüman erkek, aynı zamanda bir davetçi kimliği olandır!
Bu davetçi kimliği itibariyle bir sosyolog gibi bulunduğu toplumun durumuna vakıf olmalı, kime neyi, nasıl ve ne şekilde anlatacağının şuurunda olandır!
Müslüman erkek, samimi imanıyla, salih ameliyle, güzel ahlakıyla ve örnek şahsiyetiyle, hayatın tam merkezinde olandır!
... Ve

MÜSLÜMAN KADIN KİMDİR?

Ailede mükemmel bir anne ve eştir!
Örnektir, kimseye benzemez, sadece kendine benzer!
Hz. Meryem (a.s) gibi iffetlidir!
Hz. Aişe (r. anha) gibi, iftiraya uğrasa da sabırlıdır, sadece Allah'a tevekkül eder!
Hz. Sümeyye (r. anha) gibi imanında samimidir!
Anayasası Kur'an'dır!
Dururken, yürürken, hareket ederken ve giyinirken Kur'an'ın ifadesiyle,

"... ırzlarını korusunlar. (yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zinet (yer) lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar... Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar..." ( Nur, 24/31 )

Şahsında İslam'ın haysiyet ve şerefini taşıdıklarından dolayı, herkesten farklı olarak çok daha dikkatli olmalıdırlar!

Kur'an'ın ifadesiyle,
"Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar..." ( Nur, 24/31 )

Kur'an'ın ifadesiyle,
"... Eğer (Allah´tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz (ve doğru) söyleyin." ( Ahzab, 33/32 )

Kur'an'ın ifadesiyle,
"Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur..." ( Ahzab, 33/59 )

Sokakta başkalarını rahatsız eden ve tahrik eden kokular sürünmesine kesinlikle izin vermeyendir!
Kibir, ihtiras ve bencillikten uzak, her hareketinde Allah'ın rızasını gözetendir!
Ailede, çocuklarına her konuda örnek olandır!
Ailede yapması gereken görevlerini eksiksiz yerine getirirken; haksızlığa uğraması halinde, hakkını koruyandır!
... Ve

ERDEMLİ BİR MÜSLÜMANIN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

İnsanlara kalpten verebilecek bir
Sevgi.
İnsanların gönüllerini rahatlatacak
Tebessüm.
Kalplere kuvvet verebilecek bir
Tatlı söz.
İnsanların moralini düzeltecek bir
Takdir.
İnsanların neşesini yerine getirecek bir
Şaka.
İnsanların kızgınlığını söndürecek bir Hoşgörü.
İnsanların hoşuna gidecek bir güzel Davranış.
Bütün kötülüklerin önüne geçebilecek
Sabır.
İnsanlara örnek olabilecek
Tevazu.
Allah'ın rızasını kazanacak bir
Takva.
Hakikati haykıracak bir
İrade.
Allah'ın rahmetini kazanacak bir
Hayırlı dua.
Olmalıdır.
... Ve

BİR MÜSLÜMANDA OLMAYANLAR!

Cimri değil...
Miskin değil...
İtici değil...
Kırıcı değil...
Edebsiz değil...
Lak lak değil...
Kıskanç değil...
Haset değil...
Çevreyi kirleten değil...
Başkasını rahatsız eden değil...
Aptal değil...
Tembel değil...
Geveze değil...
Boş konuşan değil...
Şahsiyetsiz değil...
Erkekse, kadın gibi giyinen ve kuşanan değil...
Kadınsa, erkek gibi giyinen ve kuşanan değil...
Hayasız değil...
Utanmaz değil...
Pejmurde değil...
Uyumsuz değil...
Maço değil...
Kılıbık değil...
Paspal ve dökük değil...
Diklenen değil...
Teslim olan değil...
İfrat ve tefrit içinde olan değil...
Özür dilemeyen değil...
Taviz veren değil...
Teslim olan değil...
Zulme uğrarken sabreden değil...
Her şeye kızan değil...
Somurtan değil...
Kendini beğenen değil...
Gözetleyici değil...
Pis değil...
Dağınık değil...
Plansız değil...
Ne zaman ne yapacağını bilmeyen değil...
Müsrif değil...
Tertipsiz ve düzensiz değil...
Ayıplayan değil...
Teşhir eden değil...
Dalga geçen değil...
Etrafa tüküren değil...
Asi değil...
Bağıran, çağıran değil...
Aylak aylak dolaşan değil...
Harvurup harman savuran değil...
Deveyi bağlamadan tevekkül eden değil...
... Ve

BİZ MÜSLÜMANLAR!

Tarih, aslını korumayanların, bozulup gidenlerin devrilmelerini anlatan hikayelerle doludur.
Mü’minlerin çoğunu dünya sevgisi yiyip bitirdi. "Allah’ı seviyorum" deyip, dünyaya dalmanın faturası ağır oluyor! Çünkü bir kalpte iki sevgi barınmıyor. Bu dünyada en pahalı şey Allah’ın rızasını kazanmaktır. Elbette ki, dünyada iş güç sahibi olunmalıdır. Ama dünyayı sevmeden, gücü ve parayı kalbe yerleştirmeden yapılmalıdır.
Mü’minler herkese güven vermelidir ve itimat insanı olmalıdır. İnsanlar bizim adaletimize ve liyakati esas alan duruşumuza güvenmelidir. Biz Müslümanlar anılınca, akıllara dürüstlük ve güven gelmelidir. Bu konuda tek örnek Kur’an’ın ifadesiyle Hz. Peygamber (s.a.v)’dır. O’nun gibi yaşamaya gayret edilmelidir. Ama çok da arzulanan noktada değiliz.

Kapitalizm biz Müslümanları çok yıprattı! Bir gruba dahil olduk yol alıyoruz, oysa bir duruşa sahip olmamız gerekirdi! Kur'an'ın ifadesiyle, "... Bir millet (topluluk) kendi kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez.."
Ne yaptık ki, Allah, bizi değiştirdi?
Hergün yüzlerce Müslüman katledilirken, bunu normal görür olduk!
Neden ve niçin yaratıldığımız sorusuna hala cevap veremedik?
Bunun gibi bir çok nedenden dolayı Müslüman olarak bugün zillet yaşıyoruz?!
Kan...
Kin...
Nefret...
Gözyaşı...
Acı...
Izdırap...
Açlık...
Sefalet...
Günah...
Küffara sığınmak...
Kur'an'a sırt çevirmek...
İşte İslam dünyası!?

"(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı (Kur'an'ı), Ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." ( Sad, 38/29; Nahl, 16/44 )

Biz İslam'ı kucağımızda bulduk!
Dünyamızı güzelleştirmekle meşgulüz, Allah bizi af etsin!?
Hz. Adem (a.s) gibi 200 sene tövbe mi ettin?
Hz. İbrahim (a.s) gibi ateşe mi atıldın?
Hz. Zekeriyya (a.s) gibi testereyle mi kesildin?
Hz. Yusuf (a.s) gibi kuyuya mı atıldın?
Hz. Muhammed (s.a.v) gibi Taif'te mi taşlandın?
O'nun gibi Namaz kılarken başına işkembe mi konuldu?
Dişin mi kırıldı?
Hicrete mi zorlandın?
Sevdiklerinden mi ayrıldın?
Hz. Hamza (r. a) gibi burnun, kulağın mı kesildi?
Hz. Musab Bin Umeyr (r. a) gibi kolların mı kesildi?
Hz. Cafer Bin Ebi Talip (r. a) gibi ok, mızrak ve kılıç darbeleriyle mi yaralandın?
Hz. Ammar (r. a), Hz. Sümeyye (r. anha) ve Hz. Yasir (r.a) gibi işkence mi gördün?
Hz. Bilal (r.a) gibi kızgın kumlara yatırılıp, üzerine taşlar mı kondu?
Hz. Yunus (a.s) gibi denize mi atıldın?
Hz. Eyüp (a.s) gibi vücudunu yaralar mı kapladı?
...
Ne düşünüyorsun, dünyalık işleri mi? Silkinelim ve kendimize gelelim!?
Üzüleceksen, namazını kazaya bıraktığın için, teheccüde kalkamadığın için üzül!
Her gün, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz!
"Bugün Allah için ne yaptım!?" diye kendinize sorunuz! Eğer hata ettiyseniz, af diler tevbe ederseniz, Allah'ın rızasını kazanırsınız!
... Ve

İŞTE BÖYLE?

Herkes Müslüman! Ama bir çoğu şehadet kelimesini bile bilmiyor!? Çok geç kalmadan aklımızı başımıza almalıyız!
Korona'dan korktuğumuz kadar Cehennem'den korkmuyoruz!

Allah diyor ki:
"Ey iman edenler! İman ediniz!.. ( Nisa, 4/136 )

Büyük İslam Alimi Muhammed İkbal diyor ki: "İslam'ı Müslümanlardan kurtarmadıkça İslam'ın medeniyyet tasavvuruyla insanlığı buluşturamayız!"

"Batı'yı gezdim, İslam var ama Müslüman yok. Doğu'yu gezdim, Müslüman var ama İslam yok!"

"Müslümanların yeniden Müslüman olması gerekir!"

Mehmet Akif Ersoy diyor ki:
"Kaç hakiki Müslüman gördümse makberdedir!
Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir!"
... Ve

Rabbim!
İçimizdekileri bilen sensin!
Yürek sancılarımızı ve acılarımızın ağırlığını bilen yine sensin!
Bizi bağışla... Bizi affet... Bize merhamet et Allah'ım!
Sen bize merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan oluruz!
Razı olduğunu gönlümüze razı eyle. Rızan dahilinde yaşat, mü'min olarak al canımızı ve bizi de salihler arasına kat Ya Rabb!
Amin Ya Muin!
Amin Ya Tevvab!
Amin Ya Gafur!
Amin Ya Rahman ve Rahim!

▪︎ Neden aylardır Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde binlerce müslüman katlediliyor!? Kur'an diyor ki: Müslümanlar bunu seyredemez!
Bu nedenle, ben müslüman arıyorum, diyorum!

Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri