MEHMET BOZKURT

Zulüm ile Abad Olanın Akıbeti Berbat Olur!

ZULÜM İLE ABAD OLANIN AKİBETİ BERBAT OLUR!

Tarih boyunca zalimlikte sınır tanımayan Firavunlara, Nemrutlara, Karunlara, Hamanlara, Bel’ğamlara ve Hakkı yıkmak için akıl verenlere, zalimlerle işbirliği yapan köle ruhlu hainlere ve benzeri güruhlara, yapacakları zulüm ve ihanetlerini, insanlara göstermek ve ibret almaları için Allah bu sefillere geçici olarak imkan vermiştir!

Sözünü ettiğimiz bu alçaklar, maddi güçlerini kuvvetlendirmek, saltanatlarını sürdürmek için insan onur ve haysiyetine yakışmayan vahşice zulümler yaptılar. Zayıf gördükleri toplulukları köleleştirerek zenginliklerini sömürmekten çekinmediler. Kurdukları bu vahşi düzenin hiçbir zaman yıkılmayacağına inanarak, alemlerin yaratıcı olan Allah’a isyan ederek, ilahlık taslayan bu güruhun yıkılışından tüm insanlık ibret almalıdır. Allah’ın ilahi takdirinden İnkarcılar ve Müslümanlar paylarını düşeni almalıdırlar. Zalimler Batıl'dan Hakka, Müslümanların yanlıştan doğruya dönmelerinin dersini alarak Allah’tan af dileyerek tövbe etmelidirler. 

Dünün ve bugünün zalimleriyle birlikte hareket eden nice münafıklar, alçaklar, yağcılar, vefasızlar, yalancılar, ikiyüzlü dönekler, nankörler, katiller, ispiyoncular, satılmışlar, soyguncular, namus ve şeref yoksunu karaktersizler, nefislerine uyarak, haklıyım diyerek tefrika fitnesine alet olanlar, zalimlerle birlikte Cehennem'e yuvarlanmaktan kurtulamayacaklardır. Tarihten ibret almayan günümüzün zalimlerinden medet bekleyenler, zalimlerle doğrudan veya dolaylı bir şekilde işbirliği yapanlarla birlikte hareket ederek zulme meyledenler, vakit geçirmeden başlarına nasıl bir belanın geleceğini düşünerek akıllarını başlarına alarak nerde durduklarını ve nasıl yanlış yaptıklarını tefekkür etmelidirler.

Zulüm zirve yapınca yıkılması yakın olur. İşaretlere baktığımızda batılın iktidar suresi bitmek üzeredir. Unutmayalım ki, "Zulümle abat olanın akıbeti berbat olur.” Allah’ın değişmez düzenine karşı gelenler, şüphe içinde olanlar, bu zamanda İlahi düzen kurulması mümkün değildir diyenler, beklemedikleri bir şekilde mağlup olup, büyük bir gürültüyle yıkılacaklardır. 

... Ve

Bitmişse bir toplum;

Rüşvet ve yolsuzluk vardır!

İltimas ve kayırmacılık vardır!

Uyuşturucu kullanılıyordur!

Cinsiyet eşitliği yasası ve çöken aileler vardır!

Yokluk, yoksulluk, yoksunluk, fakirlik vardır!

Toplumu çürüten çok yaygın hastalıklar vardır!

Fısk-ı Fücur’ün tırmanışı vardır!

İçki tüketiminin artışı vardır!

Zina’nın artışı devam ediyordur!

Haksızlık ve adaletsizlik devam ediyor!

Toplumun zulme seyirci kalması, hatta onaylaması devam ediyor!

Bölgecilik, hemşehricilik, torpil'in rutin hale gelmesi devam ediyor!

Konuşmalarında "Allah" ismi geçmiyorsa,

Fakir aşağılanıyor, zengin de pofpoflanılıyorsa, Kur'an rafa kalkmışsa,

Allah Resulü (s.a.v) örnek alınmıyorsa,

en önemlisi mafya devlete çökmüşse, devleti teslim almışsa, meydan okuyorsa!?

...

Görelim Mevla neyler! Neylerse güzel eyler!

"Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız.

Ehl-i kitap da inanmış olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır."

Al-i İmran, 3/110

... Ve

Kur’an müfessiri Fahreddin Razi Mefatih'ül-Ğayb isimli eserinde,

zülüm bahsini açıklarken diyor ki:

"Kur’an'a göre, toplumların helak olmalarının tek bir nedeni vardır, o da; İnancı, kimliği ne olursa olsun, Güçlülerin zayıflara yaptığı zulümdür."

Kuruluşundan bugüne kadar bu zulüm devam etmektedir!

Milli gelirin % 80'ini nüfusun %20'si alır. Kalan gelirin % 20'sini de nüfusun % 80'i bölüşür!

İşte zulüm budur!?

Yani 85 milyon insan çalışıyor, 20 milyon insan yiyor!

Ülkemizde farklı rakamlar olsa da bana göre 100 kadar kişi, milyar dolar sahibi!

Bu adamlar birçoğu vergiden kaçırırlar!

Bu adamlar zaten Zekât da vermezler!

Bu adamların sosyal devlete de katkıları yoktur!

Bazıları da kriptodur. Burda kazanır, başka ülkeye yatırım yaparlar!

Neden bunu yazdım!?

Servet düşmanı mıyım!?

Asla!

Ama kazancında "haram!" varsa şiddetle karşıyım!

Bu ülkenin bir aydını olarak diyorum, İmam A'zam Ebu Hanife'nin Emevilere haykırdığı gibi haykırmalıyız!

Adil olun! demeliyiz!

Bunlar nasıl kazanıyor!?

Devletten yağlı ihaleler alırlar!

Büyük araziler alırlar ve Belediyelerle iş birliği içinde imar geçirirler ve 10 TL aldıkları arazi 1000 TL olur!

Her tarafta 3 - 4 kat imar ruhsatı verilirken, ama bunların binaları 23 - 24 kat!

İşte ahlaken çökmüş Kemalist düzenin bize miras olarak bıraktığı kapitalizm bu!?

Bir devlette ahlak ve adalet yoksa o devlet zalimdir!

İyi ki, mahşer var, iyi ki, Allah'ın hesap soracağı gün var!?

Mahşer günü zalimler hem zelil ve hem de rezil olacaklardır!

Yaşasın zalimler için Cehennem!

Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri