MEHMET BOZKURT

Nedir Bu Amerika'dan Çektiğimiz!?

NEDİR BU AMERİKA'DAN ÇEKTİĞİMİZ!?

          DİK DUR EY MİLLETİM!

Batı ve ABD, hedef olarak Türkiye'yi görmektedir ve göstermektedir...
Nedir bu Emperyalist Amerika'dan çektiğimiz!?
İslam'a bin yıl öncü ve önder olarak hizmet eden bir milleti Allah zelil etmez inşaallah!

... Ve
ABD ve BATI neden bizi sevmezler!?
Eğer hala Yunan diye bir millet varsa, varlığını Osmanlı'ya borçludur. 363 yıl Osmanlı himayesinde; kendi dinine, diline ve değerine dokunulmamıştır. Bir çok devlet ve millet, varlığını adil olan İslam toplumuna ve otoritesine borçludur.

Batılılar ve ABD, Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır Kilise'nin Türk ve İslam düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir!

Müslüman olduğumuz için sevmezler. Ama onlara laik olmak şöyle dursun, Hıristiyan olsak da bize düşman olarak bakmaya devam ederler!

Bizler farkında değilsek de ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar. Tarihten Türk çıkarılırsa, ortada Tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir!

En az 400 yıl Avrupalının sırtında ve ensesinde at koşturduk!
Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanları Haçlı Ordularına mezar ettiler!

Bizi silah ile yenemeyenler, bizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar. Önce giyimimizden hayat tarzımıza kadar, ahlaki değerlerimizi yıpratmaya başladılar ve sonra da kendi içimizde bizi bölmeye başladılar!

Türkiye’de, her alandaki hızlı gelişmeler Batı ve ABD'yi ciddi olarak rahatsız etmekte ve tedirgin etmektedir.

Türkiye'nin Asya-Afrika-Türk ve İslam ülkeleriyle samimi diyalog ve işbirliği,
Batı ve ABD'yi kudurtuyor. Sömürülenleri uyandırma hareketi, Emperyalistleri çok rahatsız ediyor!
Kudursunlar leş kargaları!

... Ve
Amerika ve Batı'nın kültür medeniyet kodları ile İslam kültür medeniyet kodları çok farklıdır. Amerika ve Batı ile ortak bir medeniyet inşa edemeyiz ve edemedik de...
Ancak Amerika ve Batı, emeğimizi beyin göçü yolu ile çalıyor! Bunu durdurmak için yeni bir zihniyet inşa etmemiz acile gerekir.
Bizim bir çok alanda yetiştirdiğimiz başarılı insanlarımız göç edip gidiyor! Biz yetiştiriyoruz, onlar yararlanıyor.
Ülkemiz için büyük bir faciadır. Biz aslında böyle bir yol ile ciddi ciddi sömürülüyoruz! Binlerce başarılı gencimiz onlara hizmet ediyor. Acilen tedbir alınmalıdır.

... Ve
Ey Dünya!
Ey Emperyalistler!
Ey Batı!
Ey ABD!
Biz Aleviyiz, Sünniyiz, Türküz, Kürdüz, Lazız, Çerkeziz, Çeçeniz, Abazayız, Gürcüyüz, Pomakız, Romeniz!...
Sağcıyız, Solcuyuz, Muhafazakarız, Dindarız!...

Bize tuzak kurabilmek için boşa uğraşmayın. GEN'lerimizi bozamazsınız!
Genlerimiz aynı! Dokunduğunuz an topyekûn ayaklanırız!
Aç kalırız ama vatansız yaşayamayız! Biraz tarih okuyun?!
1000 yıl İslam'a öncü olarak hizmet eden bir millete kılıç çekilmez ve Allah, bu milleti zelil etmez! bu böyle biline!
Biz sadece Allah'a teslim oluruz!?
Ve Allah için eğiliriz!
Tarih bunun canlı şahididir!

... Ve
Gelelim bugüne!?
Çok saygın bir fikir insanı diyor ki:
Aynen aktarıyorum!
14 Temmuz 2016 tarihinde, "kripto bir grup, savaş uçakları ve tanklarla Türkiye’yi işgale kalkışacak!" deseydik buna kaç kişi inanırdı? Fakat 15 Temmuz gecesi olanları hepimiz yaşayarak tecrübe ettik...

15 Temmuz işgal hareketinde Türkiye neler yaşadı!?
"TSK içindeki NATO-FETÖ unsurları, milletimizin paralarıyla vatanın korunması için alınmış olan silah, tank, uçak ve helikopterlerin namlusunu millete çevirmiş, devletimizin ABD’ye teslim edilmesi için korkunç bir ihanet çukuruna düşmüşlerdi."

"İçerdeki NATO-FETÖ unsurları, ABD adına Türkiye Cumhuriyeti Devletine silah çektiği sırada Suriye ve Irak’ta Avrupa ve ABD tarafından semirtilen diğer terör örgütü PKK/YPG ise işgale destek için Türkiye sınırına dayanmıştı."

"İncirlik başta olmak üzere Türkiye’deki ABD üsleri, işgal harekatının merkezi misyonundaydı. İncirlik’ten kalkan ABD tanker uçakları, TSK’nın savaş uçaklarını kullanan FETÖ’cülere havada yakıt ikmali yapmaya kadar vardırmıştı desteğini..."

Ve "ABD adına ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı John Kerry, Moskova’da yaptığı kısa yorumda “barış, istikrar ve süreklilik umduğunu” söyledi. Yani NATO müttefiki Türkiye’de, seçilmiş iktidara karşı silah kullanılmasına Washington yönetiminin eleştirel hiçbir cümlesi olmadı."

"ABD’den yapılan bir başka tepki, başarısız işgal girişimi sonrasında Başkan Obama’nın Ofisi’nden yapılan basın açıklamasıydı. Açıklamada, “şiddet olaylarında herhangi bir Amerikalının öldürüldüğü veya yaralandığına dair endikasyon bulunmadığı” ifade edildi. ABD’lilerin ölmemesi dışında, Türkiye'ye yapılanlar umurlarında bile değildi."

"15 Temmuz’dan kısa süre öncesi binlerce Fransız askeri Suriye’ye, İngiliz askerleri ise Güney Kıbrıs’ta yer alan İngiltere’ye ait askeri üsse yerleştirilmişti. Türkiye’den gelecek sinyali bekliyorlardı. NATO/FETÖ unsurları başaracakmış gibi olsaydı onlar da Türkiye’ye girecekler ve işgal başarıyla tamamlanacaktı."

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi" diye açıkça ABD’yi suçladı.

"Eğer 15 Temmuz’da başarılı olsalardı binlerce kişiyi yargılamadan infaz edecekler, on binlerce kişiyi de hapishanelere dolduracaklardı. Başarılı olamadılar. Ama hedeften vazgeçmediler. Taktik değiştirdiler. Şimdi daha farklı bir strateji kullanıyorlar. ABD Başkanı Joe Biden’in 3 sene önce, 16 Aralık 2019 tarihinde açıkça söylediği gibi muhalif partileri destekliyorlar. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan nefreti dışında hiçbir ortak hedefi bulunmayan irili ufaklı ne kadar parti, cemaat, terör örgütü ve Türkiye’ye zararlı unsur varsa tamamını bir araya getirdiler."

"Şunu çok açık ve net olarak söyleyelim ki, Millet İttifak’ın adayı seçilirse devleti o yönetmeyecek. Onun seçilmesi için bu kadar parti, örgüt, cemaat ve oluşumu kurgulayıp bir araya getiren irade yönetecek. Bu irade belli:
ABD.
Seçilen değil, seçtiren yönetecek!"

"Seçimi, Millet İttifakı kazanmayacak, Türkiye kaybedecek ve ABD kazanmış olacaktır.
14 Mayıs gecesi muhalefetin % 50'yi aşması halinde devir teslim, yasal düzenleme beklemeksizin, cezaevlerindeki terör suçluları serbest bırakılacak. Tıpkı Fransız ihtilalinde Bastille Hapishanesi’nin boşaltılması gibi. PKK, FETÖ tutukluları, 15 Mayıs'ta serbest kalacaklarına inandırılmış durumdalar."

"Esas hedefleri Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek değil!
Erdoğan bir sembol.
Devirmek istedikleri gerçek hedef, Batı'dan bağımsızlaşan ve dünyanın her yerine ilgi gösteren, güçlenen, daha da güçlenme potansiyeli olan ve yeni bir güç merkezine dönüşen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir."

"15 Temmuz’da başarısız olan ABD, bu defa Türkiye’yi seçimle içerden teslim alacağını düşünüyor. İçerdekilere moral olsun diye de Türkiye’nin çevresindeki askeri yığınakları arttırıyor ve tahkim ediyor."

"14 Mayıs’ta ABD’nin seçimi alma ihtimali üzerinden hareketle, 15 Temmuz’daki işgal hazırlıkları gibi hazırlık yapıyor.

Nasıl mı!?

ABD nükleer denizaltısı USS San Juan, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi limanına demir attı.

Ege’deki adalarda ve Yunanistan’daki ABD üsleri, Rusya’ya karşı değil, Türkiye’ye karşı görevdedir.

ABD’nin en büyük uçak gemilerinden biri, USS George W. H. Bush, Akdeniz’de Türkiye’ye çok yakın, Suriye kıyılarında o günü bekliyor.

Irak ve Suriye’deki PKK/YPG terör şebekesine yeni görevlerini telkin etmek için en üst düzey ABD yetkililerinin biri geliyor diğeri gidiyor.

Fransa hükümeti, göstere göstere terör örgütü PKK/YPG’nin üst kadrolarını Cumhurbaşkanlığı sarayı ve Parlamento dahil resmi makamlarda el üstünde ağırlıyor.

ABD'nin ardından Fransa da Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ta üs kuruyor. Daha birkaç gün önce Fransız "LANGUEDOC" fırkateyni Dedeağaç limanına yanaştı. Liman Başkanı Konstantinos Hatzimichael, “Bir Fransız gemisinin Dedeağaç limanına yanaşması tarihi bir an. Bir buçuk yüzyıl sonra Akdeniz'in kuzeydoğu ucundaki liman kentinde Fransız varlığının başlangıcı ifadelerini kullandı.
Bunların tamamı 14 Mayıs gecesi için hazırlanıyor."

"Türkiye’de hapiste ve dışardaki bütün terör örgütü elemanları 14 Mayıs hayaline inandırılmış vaziyetteler. İnanılması güç bir ümit, özgüven ve pervasızlık içindeler. O gece çıkacaklarını söylüyorlar. Onlara bunun sözünü kim vermiş olabilir?

"Eğer seçimi, Millet karşıtı ittifak kazanırsa, ABD öncülüğündeki Batı koalisyonu, Fransız ihtilalindekine benzer bir görüntü ile bu seçimi sözümona “Halk ihtilali”ne çevirmeyi hedefliyor, Dünyaya açılmış Türk devleti ve milletimizin gönlünde özgürce yer edinen maneviyatımızın kaynağı İslam dinini ortadan kaldırmanın hazırlığını yapıyorlar. Türkiye’yi dize getirirlerse diğer Müslüman ülkelerin de umutlarını kıracaklarını ve onların da seslerini kesebileceklerini hesap ediyorlar."

"ABD, 14 Mayıs seçimini “Halk ihtilali”ne çevirip Türkiye’yi işgal etmeye hazırlanıyor. Halk ihtilalini(!) terör örgütlerini organize ederek uygulayacaklar. O sebeple bütün terör ağlarına aşırı destek, motivasyon, güven ve çoşku veriyorlar. Onların istediği "Halk ihtilali" olduğunda artık Türkiye’de seçim falan olmayacak!

"Bu seçim ABD ve Avrupa ile Türkiye arasında olacak. ABD, 15 Temmuz’da başaramadığını 14 Mayıs’ta başarmak için bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Bunu görmemek için gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmaktır lazım. Vatanını, milletini zerre kadar seven hiçbir fert, sırf Recep Tayyip Erdoğan nefreti nedeniyle kendi değerlerine ve devletine, milletine düşman olamaz!"

... Ve
Ya Amerika kazanacak ya da Müslüman Türk milleti!
İslam ümmeti dua ediyor!
Allah'ım!
Millet olarak bize zafer ihsan eyle! Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle!

Mehmet Bozkurt   Eğitimci İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri