Mehmet Sürmeli

Kimse Teklif Sahibi Müslümanları Sevmiyor!

Bazı Müslüman ilim adamlarının yaptığı siyasal içerikli çalışmalar insana bir heyecan verse de alternatif bir siyaset projesi olmaktan uzaktır.

Dünyanın siyasal tek tipleşmesine bağlı olarak ellerindeki bunca zenginliğe rağmen alternatif bir siyaset üretemeyen Müslümanlar, tercihlerini batılı ideolojilerden biri yönünde kullandılar veya hâlen kullanmaktadırlar. Batılı sağ politikaları dinle soslamayı “ıslah” zannetmektedirler. Soslanmış sağ siyasete zaman zaman “siyasal İslâm” adını vererek Müslümanlara ve İslâm’a ihanet etmektedirler. Batı orjinli politikaları tercihin nelere mal olduğu ayrı bir çalışmanın konusudur.

Unutmayalım ki ülkemizde “sağ” ve “sol” kavramlarıyla ifade edilen dünya sisteminin siyasal parçası olma ülküsü tam bir şeytan oyunudur. Bu oyuna dâhil olup tahterevalliye gönüllü binenlerin asla yeni bir dünya görüşleri ve itikadi bir endişeleri yoktur. Onlar için İslâm bir din olmaktan ziyade sığınaktır. Tarihsel bir nostaljidir. Bu nostaljide din de sünnet de raşit halifeler de tarih de sadece istismar malzemeleridirler.

Kur’an ve Sünnette, siyasetin dini referanslarıyla ilgili malzeme yeteri kadar vardır. Bunlar “siyaset” babı diye müstakil bir yerde toplanmadığından dolayı araştırılması gerekir. Kur’an’daki velayet ayetleri ve peygamber kıssalarında yeterince malzeme vardır. Sünnetten malzeme bulmak ise daha yoğun bir çalışmayı gerektirmektedir. Öyle ki aradığınız bir şey bazen abdest, namaz, zekât, alışveriş, bazen de siyer konularının arasındadır. İğne ile kuyu kazar gibi bunların toplanması ve arkasından da çalışmaların başlatılması şarttır. Ekip veya takım çalışmaları daha verimli olabildiği gibi tek kişilik çalışmalarda olabilir.

Önemli olan bu projenin verdiği ruhla Müslümanların kızılın ve karanın karşısına dikilerek yeni bir dünya inşa etmede kendilerinin de var olduklarını ispat edebilmeleridir. Dünyaya bir medeniyet ve kültür deklarasyonu sunabilmeleridir.

Eğer bu kutlu görev yapılacak olursa şeytandan Allah’a sığınıp sonrada gâvurların kucağına düşüp orada ikamet etme riskinden de kurtulmuş olacağız.

Hayır kapılarının tamamı kapanmadan ehven-i şer diye kavramlar üretip korkaklık ve beceriksizlik nedeniyle başkalarının biçtiği ısmarlama hayata razı olmayacağız.

Dünyaya hükmetmek isteyen iki gâvurdan birini seçmek mecburiyetinde kalmayacağız. Bu anlayışın yerli işbirlikçilerinin oyununa gelmeyeceğiz. Siyaseti kendi kavram ve terimlerimizle yapıp ödünç kavramlara dini anlamlar yükleyerek kendi kendimizi kandırmayacağız.

Ümmetin dirilişinin önündeki en büyük engel olan islamizasyon politikalarına kendimizi feda etmeyeceğiz. Başta masonların ve diğer küfür ehli grupların ucuz oy deposu olmayacağız.

Kısacası Mescid-i Nebi ile Mescid-i Dırar’ı ayırt edebileceğiz. Mescid-i dırara girenlerin kamu ehliyetini kaybettiklerini bileceğiz. Bu tefrik yapılmazsa İslâmizasyon politikası üretmeyi marifet sayan kâfirler ve münafıklar Müslümanları kandırmaya devam edeceklerdir.

Sözde ilim adamları da islamizasyon politikalarına destek verdikçe küfrün saltanatı ve ömrü daha da uzamaktadır.

Sol söylem dine açıktan düşmanlığını ilan ederken, sağ söylem de “Din çok kutsaldır, başımızın üzerinde yeri vardır ama hayata katılmamalıdır” diyerek tenzih(!) adına dini, hayatın dışına atmakta ve buharlaştırmaktadır.

Sonuçta her ikisi de sağ ve sol politikalar dinsizliğe kapı aralamaktadır. Realite de böyle değil midir? Türk sağı da solu da din düşmanıdır. “Türk filozofunun deyimiyle; her ikisi de kağnı tekerleğinin ortasından geçtiği aynı fışkıdır.” Biri din düşmanlığını aleni yaparken diğeri sinsice yapmaktadır.

Dinin siyasal söylemlerini bilmeyip cahilce davrananlar ve din adına sağa ve sola malzeme olanlar ise kendilerini ifade edemeyen kimliksiz zevattır.

Unutmayalım ki bu ülkede siyaset müstakim temellere oturmadıkça hiçbir Müslümanın din, can, akıl, namus ve mal emniyeti yoktur.

MEHMET SÜRMELİ

1 Yorum

Metin  Aktürk

Metin Aktürk

17 Nisan 2022
Teşekkür ederiz Hocam , çok yerinde ve isabetli tespitleriniz var

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri