Mehmet Sürmeli

Zaman Ve Mekanla Kayıtlı Olmayan İbadet; Cihad

ZAMAN VE MEKANLA KAYITLI OLMAYAN İBADET; CİHAD

“Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz.”[1] Ayetini iyi ve doğru anlamak gerekir. Ayetten çıkan anlam şudur: “Hoşlansanız da hoşlanmasanız da, zengin de olsanız fakir de, teçhizatınız çok da olsa az da, şartlarınız uygun olsa ya da olmasa, genç ve sağlıklı da olsanız, hasta veya yaşlı da, mutlaka cihad etmelisiniz.”Bu ve benzeri ayetler ışığında Müslümanların cihad ibadetini türleriyle beraber yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Çünkü cihad, dinin koruyucusudur. Cihadın hakkıyla yapılmadığı toplumlarda din gündemden kalkar ve hayattan silinir. Eğer bu ibadet gayrimüslimlerin yıkıcı ve yanıltıcı propagandalarıyla unutturulur veya Müslümanlar aşağılık duygusuna sokularak cihadı terk edecek olurlarsa dinle beraber diğer emniyet alanları da yok olur. Bu çerçevede bazı kişilerin; “İslâm’da müdafaa savaşı vardır.”, “Cihad sadece ilimle ve nefisle yapılır.”,

“Müslümanlar bu dini hoşgörü ile yaydılar.” türünden yaptıkları değerlendirmeler, kâfirlerin etkisiyle söylenmiş hastalıklı ve özür dilemeci ifadelerdir. Yine bu propogandaların etkisinde kalarak Müslümanları, “cihadçı Müslümanlar” diye katagorize etmek ve sonrada onlar adına kâfirlerden af dilemek de sağlıklı yaklaşım değildir. Müslümanlar arasında sipariş usulü yapılandırılan terör örgütleriyle, temel ibadet olan cihad arasında ilgi kurup sonra da bu ibadeti itibarsızlaştırmak tam bir kâfir propagandasıdır. Çünkü cihad giderse elimizde ne din kalır ne de vatan. Müslümanları dinsiz ve vatansız bırakmak isteyenlerin ortak atış alanıdır cihad.

[1] Tevbe 9/41.
MEHMET SÜRMELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri