MAHMUT ALİ CENGİZ KÖROSMANOĞLU

2022 Yılı Mısır Hasadı

2022 YILI MISIR HASADI

Mısır, tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebildiği için, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde az çok mısır tarımı yapılabilmektedir. Bugün, Antartika haricinde, dünyanın her yerinde mısır yetişebilmektedir.

Mısır bitkisinin kökeni ve gen merkezi Amerika kıtasıdır. Mısır bitkisi dünyada ve ülkemizde bitkisel kökenli proteinlerin yeterli ve ekonomik üretimi için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde mısır tarımı hayvansal protein üretimine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu bitkiden elde edilen nişasta, glikoz ve yağ ülke ekonomimizde ham madde açısından büyük önem taşımaktadır

Tahıllar içerisinde dünyada ekiliş ve üretim bakımından mısır, buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemizde mısır üretimi ile özellikle sulanabilir tarım arazilerinin artmasına bağlı olarak son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Uygun iklim şartlarına sahip ve sulanabilen tarım alanlarında mısır ikinci ürün olarak ekilmekte, süt ve besi hayvanı yetiştiricileri için kaliteli, bol ve ucuz yem kaynağı sağlamaktadır.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) verilerine göre; küresel mısır üretimi 1,21 milyar ton, tüketimi 1,20 milyar ton olup küresel mısır ticaretinin 178 milyon ton, stok miktarının ise 285 milyon ton olacağı öngörülmektedir.

Dünyadaki hızlı nüfus artışı tahıl gereksinimi ve önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Ülkemizdeki tarım arazileri yaklaşık olarak 24 milyon hektardır. Bu alanın yaklaşık % 80’inde tahıl üretimi yapılmaktadır. Fakat ülkemizde yetiştirilen sıcak iklim tahıllarının bu alan içerisindeki payı serin iklim tahıllarına göre düşüktür. Sıcak iklim tahıllarından mısır, ülkemizdeki tahıl ekim alanlarının yaklaşık %5, üretimde de %10 pay almaktadır.

Ülkemizde mısır yaklaşık 700 bin ha ekim alanda ekimi yapılmaktadır ve yaklaşık 1 ton dekara verim vermekte, toplamda da 7 milyon ton üretim yapılmaktadır.

Bu arada 2022 yılı mısır fiyatları da belli oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 22 Ağustos tarihinde TMO mısır alım fiyatı 5.700 TL/Ton olarak açıklanmıştır. Yani kilosu 5,70 kuruş olmuştur.

2022 yılı mısır hasadı Ağustos ayının ilk yarısında lokal olarak başlamıştır.

Ülkemiz mısır üretiminin geçen yıla göre %3,7 artışla 7 milyon ton seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. (TÜİK 1.Tahmin)

Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızca verilen destekleri almaya devam edecektir.

1. Alan desteği, dekara mazot 27, gübre 8 toplam da 35 tl. (bu rakamlar 2021 yılı kasım ayı rakamları, kasımda tekrar güncellenecek
2. Fark ödemesi desteği; kiloda 3 kr. (bu rakamlar 2021 yılı kasım ayı rakamları, kasımda tekrar güncellenecek)

3. Lidaş depo destek primleri
a- Nakliye
b- İlave kira desteği
c- Analiz desteği

4- Katı organik-organamineral gübre desteği

5- Hayvancılık için ekilmişse yine ayrı bir ilave destek

6- Sertifikalı tohumluk desteği

2022 yılında TMO tarafından mısır alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım, mısır alımlarında da devam edecektir.

Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO İşyerlerinden bizzat müracaat edilerek alınabilecektir.

TMO iş yerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

TMO’ya mısır teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,
Randevularını mutlaka almaları,
Ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri,
Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,
Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün ihtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB’e üye olmaları,
Ürünün, işyerlerine ürün sahibi veya vekâlet verdiği kişi tarafından getirilmesi gerekmektedir.

Mısırın ülkemiz için önemi çok büyüktür; hayvan yeminden, işlenmiş gıdalardaki mısır şurubuna, enerji kaynaklarından temel gıdalarda kullanımına kadar çok geniş yelpazede kullanım alanına sahiptir ve mısırın kullanım miktarı giderek de artmaktadır. Bu durum mısırın piyasalarda güçlü bir yere sahip olduğunu ve bunu ilerleyen yıllarda da koruyacağını göstermektedir. Bu anlam ülkemizde yapılması gereken kıyı bölgelerinde, sulamanın problem olmadı yerlerde mısır üretimini teşvik etmek ve ikinci ürün olarak ekimini yaygınlaştırmak olmalıdır.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri