MAHMUT ALİ CENGİZ KÖROSMANOĞLU

Orman Köylüsü Ormandan Sağlanan Gelire Ortak Olacak

ORMAN KÖYLÜSÜ ORMANDAN SAĞLANAN GELİRE ORTAK OLACAK

Son çıkan tarım kanununda ormancılık alanında da devrim niteliğinde değişiklikler var. Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak.

Orman köy veya orman köylüsü de ormanların içinde ve/veya bitişiğinde yaşamak zorunda olan ve yerel konumundan kaynaklanan çeşitli ayrıcalık haklarından da yararlanabilen bir toplumsal kesimdir. Mülki sınırları içerisinde "devlet ormanı" olan köyler orman köyü, bu köylerde yaşayan halk ise "orman köylüsü" olarak tanımlanmaktadır.

Köy sınırlarında orman varlığının tespiti ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 2019 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  verilerine göre, 22 bin 941 orman köyü/mahallesinde 6 milyon 970 bin 70 orman köylüsü yaşamaktadır. Orman köylüleri orman ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır

 Büyükşehir bünyesinde il mülki sınırları içerisinde yer alan kırsal alanın içerisinde bulunan orman köylerinin tüzel kişiliklerinin 6360 sayılı yasayla kaldırılmasına rağmen yasal düzenlemelerle tanınan haklar ve imtiyazlar devam etmektedir.

Dağlık alan ve orman köylerinde yaşayan nüfus, genel anlamda tarım arazilerinin sınırlı olması, pazara ve hizmetlere uzak olması, hayvancılık ve ormancılığa dayalı bir ekonomik yapı sebebiyle sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun bir etkisi olarak nüfus, istihdam oranının fazla olduğu büyük nüfuslu merkezlere doğru göç etmektedir.

Bundan mütevellit devletimiz Tarım ve orman bakanlığı bünyesinde orman köylülerinin problemlerini tespit etmek ve hızlı çözümler üretmek adına sırf orman köylerine has bir birim oluşturmuştur: ORKÖY

ORKÖY kırsal kalkınma ilkeleri çerçevesinde orman köylülerinin desteklenmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi, devlet ve millet ile orman ve halk arası ilişkileri düzenlenmesi ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı gerçekleştirebilmek adına kurulmuştur. Ormanların korunması, geliştirilmesi ve üretim elde edilmesini amaçlayan genel müdürlük bireyler ve kooperatifler için hibe programları sunmaktadır.

Tarım kanununda yapılan son değişiklikle beraber orman köylüsüne de devlet çeşitli imkânlar sunmuştur. Orman köylülerinden ormancılık faaliyetlerinde vahidi fiyatla çalışanlar ile her yıl belirlenen yıllık net asgari ücret tutarının altında geliri olanlara da bu imkânın sağlanmasıyla köyün sınırlarında kalan ormanın üretimi başkaları tarafından (kooperatif ya da yabancı işçilerce ve dikili satışla) yapılıyorsa ve o köyde yaşayan ama çalışamayacak durumda olan çocuk, ihtiyar ve düşkünler varsa, onların da bu haktan sosyal devlet ilkesi çerçevesinde yararlanması sağlanacak. Böylelikle orman köylüsü yerinde kalkındırılarak, kırsaldan şehre göçün önlenmesi, şehirden kırsala göçün teşvik edilmesi ile orman işçiliğinde çalışacak nüfusun artırılması sağlanacak.

Kanun ile orman köylülerinin gelir seviyelerinin artırılması, köylülerin sigortalılık oranının artırılması, ormanla ilgili mülkiyet sorunlarının çözülmesini hedefleyen düzenlemeler de var.

Orman yangınlarında yaşamını yitiren orman personeli ile diğer kamu görevlileri ve gönüllülere şehit statüsüne alınması, ormanların daha etkin korunmasına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı yasada, orman köylülerinin yakacak odun ve ev yaparken kullanacağı keresteyi yüzde 70 daha ucuza alabilecek.

Ülkeler için kalkınmadan kasıt ekonomik ve parasal durumsa Tarımsal kalkınma kavramı da ekonomik kalkınmaya daha çok atıfta bulunur. Ülkenin geneli için gelişmişlikten kasıt sosyo-kültürel kalkınmanın yanı sıra ekonomik kalkınmayı da içerir. Kırsal kalkınma kavramı da gelişmişlik kavramı gibi daha geniştir ve sosyo-kültürel kalkınmanın yanı sıra ekonomik kalkınmayı da içermektedir.

Bundan dolayı öncelikli olarak devlet tarımsal kalkınma değil kırsal kalkınmayı önceleyerek, köylerde ilk olarak mevcut potansiyeli korumak arkasından da ikinci olarak tersine göçü sağlamak için köylerdeki gelişmişliği sağlamaya çalışıyor. Bunun içinde bir dizi önlemler alıyor, teşvikler veriyor. Ülkemizin nerde ise % 40 yakın köylüsünü ilgilendiren orman köylüleri ile alaka yeni çıkan kanunda müjdeler var:

  • Orman köylüsü ormandan elde edilen gelire ortak olacak.
  • Sigortalı olma teşviki.
  • Ormanlarımızın bakımında çalışan  orman köylüsünden sigortalı olanlar ek ödeme yapılacak  .
  • Ucuz yakacak odun ve kereste
  • Orman köylüsü yakacak odun ve ev yaparken kullanacağı kereste maliyetinin yüzde 70 daha ucuza alacak.
  • Mülkiyet sorunlarının çözümü
  • Kadastro ile 2/B çalışmaları eş zamanlı ve tek elden yapılacak. Ayrıca pek çok kadastro problemi çözüme kavuşturulacak.
  • Üretimden pay verilmesi. Ormanlarımızda üretilen emvalin satışından elde edilen karın, yüzde 10 u çalışan orman köylümüze verilecek.
  • Ormanlarımız dijital uygulamalarla daha etkin korunacak.

ŞEHİTLİK

Şehit, kavramsal olarak değerlendirdiğimizde Allah rızası için mücadele ederken ölen kimseye denir. Şehitliğin mükâfatı esas olarak ahiret hayatında verilir. Bir teselli babınsa şehidin yakınlarına dünyevi olarak da katkısı vardır.

Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman personeli ( çoğu bunların orman köylülerinden oluşuyor) diğer kamu görevlileri ve gönüllüleri  şehit olarak kabul edilecek.

Orman yangınları ile mücadele, Fiili olarak 7/24 orman yangınları ile mücadele çalışmaları yasal olarak tüm yıla yayılacak. Orman yangınlarına sebep olanlara verilecek cezalar artırılacak

Ormancılıkta dijitalleşme

Kesilecek ağaçların belirlenmesinden nakledilmesine tüm iş ve işlemler dijitalleşecek

Ormanların etkin korunması

Ormanlık alana hafriyat, çöp vb. dökmek orman suç haline gelecek. İşgal neticesinde inşa edilen tesisiler idare tarafından yıkılabilecek. Ormanlarda işlenen suçlara anında müdahale edilerek ormanlarımız daha etkin şekilde korunacak.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri