MAHMUT ALİ CENGİZ KÖROSMANOĞLU

TARIMDA ROL MODELİN ÖNEMİ

TARIMDA ROL MODELİN ÖNEMİ

“İnsanlar sözleri ile değil hareketleri ile konuşmalıdır”
Malcom X

İnsanlığın beslenmesi ve hayatını devam ettirebilmesi için gıdanın merkezi, kökeni tarımsal faaliyetlerin devam etmesi lazım. Tarımsal faaliyetlerin devam etmesi içinde öncelikle kırsaldan şehre göçü durdurmak ve tarımı sevdirerek, teşvik ederek tersine göçü sağlamak gerekiyor. İnsanlık tarihi süreç içinde kırsaldan şehirlere doğru bir göç var ve bu göç ne yaparsak yapalım devam ediyor. Bu sorun sadece Türkiye’nin sorunu değil, tüm dünyanın meselesi… Bundan daha elli yıl önce insanların %20 si şehirde yaşarken %80’ni kırsalda yaşıyordu. Şimdi rakamlar yer değiştirdi nerde ise %20 kırsal % 80 şehirlerde yaşamaya başladı. 2053’lere geldiğimizde Türkiye’de kırsalda yaşayanların oranları %3’lere düşeceği tahminleri yapılıyor.

Tarım sektörü yapısı gereği emek yoğun çalışılan bir sektör. Diğer bazı ticari işlerle de karşılaştırılınca da çok cazip değil. Daha cazip ve karlı sektörler var. Bütün bunları üst üste eklediğinizde tarıma yönlendirmenin başka yolları da devreye girmeli. Bunun yollarından biride tarımda başarılı olmuş insanları toplumun dikkatine sunmak. Yani rol model oluşturmak.

Ne demek rol model?

Rol kelimesi mecazi olarak bir kişinin üstüne düşen sorumluluk ve görev anlamında kullanılıyor. Model ise hem örnek hem de kalıp anlamları var.

Toplumları etkileyen, yönlendiren kişiliklerdir. Örnek almak, Öykünmek, Feyz almak, İzinden yürümek, Peşinden gitmek

İnsanların gelişiminde erken çocukluk döneminden itibaren rol model edinme ve örnek alma eğilimi söz konusudur.

Öğrenme kuramlarından, sosyal öğrenme kuramına göre insan davranışlarının büyük bir bölümü gözlem, taklit ve model alma üzerine gelişir. Bundan mütevellit taklit ve gözlem yolu ile öğrenmenin olumlu bir yönde gelişmesinde ve karakter inşasında rol modeller çok önemlidir. Birey bu rol modellerden etkilenir ve karakterini onlarla özdeşlik kurarak inşa eder. Bu örnek alınan kişi insanların karakter gelişiminde rol oynadığı gibi, onları gelecekteki kariyer tercihlerinden, meslek tercihlerine varıncaya kadar kimliklerinin şekillenmesine kadar çok geniş bir alanda etkide bulunurlar.

Bu sebeple Risalet kavramının müstesna bir yeri vardır. Bu yüzden Allah insanlara doğru yolu göstermek için kitaplar göndermiştir. Bu kitaplar gökten zembille inmemiştir. Yâda bir melek tarafından insanlara tebliğ edilmemiştir. Allah melekleri vasıtasıyla insan olan birine ulaştırmış O da insanlara bunu aktarmıştır. Peygamber dediğimiz bu insanların;

1-Tebliğ, 2-Tebyin; 3-Teşri, 4-Temsil görevleri vardır.

Burada bizi ilgilendiren kısım temsil. Bu kelime benzetme, teşbih, tasvir etme, örnekleme, örnek getirme, temsil etme, (aktör tarafından) canlandırma, rol oynama, oyun sergileme, gösteri, bir şeyin aynını yapma, özümleme, (birinin veya bir topluluğun) adına hareket etme vb. anlamlara gelmektedir.

Bir dinin anlaşılmasında ve yaşanmasında örnek olmak, örnek alınmak önemlidir. Sosyal hayatta da durum böyledir. Toplumda örnek insanlar vardır, bunlardan ilham alınır ve taklit edilinir. Mesleklerin popülaritesinde bu rol modellerin etkisi büyüktür.

Bu milletin tarihi, yeni nesillere yol gösterecek rol modellerle doludur. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de bu milletin çocuklarına önderlik edecek rol modeller vardır. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te kazanan ilk Türk bilim insanı olarak tarihe geçen Aziz Sancar, dünyada savaşların kaderini değiştiren Selçuk Bayraktar gibi birçok örnek insanımız vardır.

Son yıllarda yaptığı İHA ve SİHA’lar ile savaşların kaderini değiştiren adam diye dünya literatürüne giren adam diye anılan Selçuk Bayraktar bu ülke gençliğine ilham vermeye devam ediyor. Bu festivalde yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz İHA’lar SİHA’lar, TİHA’lar yapılan uzay çalışmaları, uydular vs. sergileniyor. Onun öncülüğünde yapılan TEKNOFES’te yüzbinler, milyonlar geliyor.

Peki, gençler TEKNOFES’te gelince ne oluyor. Her şeyden önce bu milletin evlatlarının neler yapabildiğini görüyor, dokunuyor. Bu müthiş bir özgüven oluşturuyor.

Türkiye şuanda dünyada en fazla İHA/SİHA/TİHA bulunduran beş ülkeden biri durumundadır. Ve bu insansız hava araçları tamamen yerli ve milli imkânlarla yapılmaktadır. Bu durum Türkiye’yi çok güçlü kılmaktadır. Savunma sanayi anlamında Ülkemiz çok güçlü bir duruma gelmiş durumdadır. Türkiye 2002 yılından bu yana istikrarlı bir hükümet ile oldukça büyük ilerleme kaydetti. Bir yandan kişi başı geliri arttırırken bir yandan teknoloji üreten bir ülke haline geldi. Bugün gelinen noktada ülkenin savunma sanayi yurtdışı ihracata başlamış bir duruma geldi. Savunmada gelinen noktada 65 şirketten 2.500 şirkete, yok denecek kadar az ihracattan 6 milyar dolar ihracata çıktık. Bunun en büyük delili de 2023 Türkiye en fazla vergi veren kişinin Selçuk Bayraktar’ın olmasıdır. Demek ki bir iş yapılıyor ki kazanç var, kazanç olunca da vergi şampiyonu olunuyor.

Ülkemizin savunma sanayindeki başarısı tüm dünyada kanıtlanmış durumdadır. Biz burada Savunma Sanayindeki başarıyı tarıma uygulayabilir miyiz, ona kafa yormak lazım. Savunma Sanayindeki izlenilen yol haritası acaba tarımda uygulanabilir mi? Bunun için neler yapılabilir bu bugünün en anlamlı sorusudur.

Bunun için örnek uygulamalar ve aynen Selçuk Bayraktar’da olduğu gibi başarılı çiftçiler oluşturmalıyız.

Tarımsal Doğru Rol Model Nasıl Olunur?

Öncelikle olarak mevcut başarılı kişileri ön plana çıkarmak icap ediyor. Tüm kitle iletişim araçlarında bu tarımda başarılı insanlar tanıtılmalı, hayatları ve başarı hikâyeleri anlatılmalı, gerekirse hayatları filim veya dizi haline getirilmeli.

Bölgesel olarak tarımla uğraşan belli başlı çiftçiler desteklenmeli ve örnek çiftçiler olarak tanıtımı yapılmalıdır. İcabında devlet destekli yada devletle ortak projeli işler yapılmalı bu üreticiler bölgelerinde sivrilmeli, ön plana çıkmalıdır. O bölgedeki çiftçiler buralara getirilmeli üretim burada anlatılmalıdır.

Bu örnek çiftçiler tarımsala uğraşan kesimin ilerlemesini sağlayacak fikirlere sahip olmalıdır. Örnek çiftçilerde söylenen sözlerle yapılanlar örtüşmelidir. Mevlana’mızın dediği gibi; “Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var.” Seçilen bu üreticiler  geniş halk kitlelerine hitap etmelidir..  Bu örnek üreticiler her zaman dürüst olunmalı çok ve şeffaf olmalıdır. Kişisel çıkarlara değil toplumun menfaatlerine göre hareket edebilecek nitelikte olmalıdır.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri