DR. CEMİL PASLI

Acı Bir Tebessümle Kayan Yıldızlar

 

Acı Bir Tebessümle Kayan Yıldızlar

“Bütün genç insanlar gibi ben de dahi olmak için yola çıktım, ama acı bir tebessüm engelledi” der Lawrence George Durrell.
İnsanın dünya imtihanında başına gelen en güzel şey “iyi bir anne ve iyi bir ilkokul öğretmeni” dir.
İnsanların her biri aslında kendi özgün kulvarında birer dâhidir, eşsizdir, çok değerlidir.

İnsanın bu değeri hissetmesini sağlayan en önemli iki ayna:
1. İyi bir anne
2. İyi bir ilkokul öğretmeni

Devlet ileride iyi bir vatandaşa sahip olmak istiyorsa; anne karnından itibaren gebe takiplerinden başlayarak 0-12 yaşta kişilerle yakından ilgilenecek bir kaçağı olmayan bir sistem kurmalıdır.
0-3’de anne yakınlığı duygusal gelişim için,
3-6’da baba yakınlığı zekâ gelişimi için,
7-12’de iyi bir ilkokul öğretmeni sağlık ve akademik gelişim için takip sisteminin yapı taşları olmalıdır.
Devlet kurduğu sistemle 0-12 yaşta çocuğun serpilip gelişmesine, kendini ifade etmesine, kendini gerçekleştirmesi çabalarına “acı bir tebessüm” le karşılık verecek bütün çakıl taşlarını sistemden ayıklamalıdır.
Bütçesini, bütün imkanlarını seferber edip toplumun en değerlilerinden oluşan bir kadroyu  0-12 yaşta çocukla muhatap ederek birlikte yürütmelidir.

Dünyanın gelmiş geçmiş tarihine baktığımızda şu kanunu görürüz.
Petrole, elmasa, altına sahip olan değil; iyi bir eğitim sistemine sahip olan milletler en güçlü milletlerdir.

Eğitimin temeli de ev de anne, okulda ilkokul öğretmendir.
Ve buralarda “acı bir tebessüm” e asla müsaade edilmemelidir.
Zira; acı bir tebessümle kayan ve asla geri gelmeye yıldızlar aydınlık geleceğimiz için en büyük kaybımızdır.

Shooting Stars with a Bitter Smile

“Like all young people, I set out to be a genius, but a bitter smile prevented it,” says Lawrence George Durrell.
The best thing that can happen to a person in the world test is "a good mother and a good primary school teacher".
Each person is actually a genius in their own unique way, they are unique and very valuable.

The two most important mirrors that enable people to feel this value are:
1. A good mother
2. A good primary school teacher

If the state wants to have a good citizen in the future; starting from the pregnancy follow-up from the mother's womb, it should establish a system that does not have a leak that will deal closely with people aged 0-12.
Mother closeness at 0-3 for emotional development,
Paternal closeness in 3-6 for intelligence development,
A good primary school teacher at 7-12 should be the building blocks of the follow-up system for health and academic development.
With the system it has established, the state should remove all pebbles from the system that will respond with a "bitter smile" to the efforts of the 0-12-year-old child to flourish, express himself, and realize himself.
It should mobilize its budget and all its resources and manage a staff consisting of the most valuable people in the society by dealing with children aged 0-12.

When we look at the history of the world, we see this law.
Not the one who owns oil, diamonds, gold; Nations with a good education system are the strongest nations.

The basis of education is the mother at home and the primary school teacher at school.
And a "bitter smile" should never be allowed around here.
For; The stars that slide with a bitter smile and never come back are our biggest loss for our bright future.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri