DR. CEMİL PASLI

Nakıs/Noksanlık/İmtihan

Nakıs/Noksanlık/İmtihan

Ana vatanımız cennetti.

Rabbimiz cennette emeğimiz olsun istedi.

Ve cennete göre daha aşağı olan ve isminde de o anlamı taşıyan dünyaya indirdi.

Ve imtihan başladı…

Dünya cennetin benzer ama eksik olarak numunelerini bize sunan noksanlıklarla doldurulmuştu.

O eksiklikleri nasıl tamamlayacağımız Nebiler ve kitaplarla anlatıldı hepimize.

Bir misalle açıklayalım bu hususu:

“Sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, (sahip olduğunuz) mallarınızın bir kısmını eksiltmekle (ya da telef etmekle), can kaybına uğratmakla (veya sakatlığa maruz bırakmakla), mahsulünüzü afete uğratmakla (kıtlıkla) imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2/155)

Bir Özbek atasözü der ki:

“Elli yaşına ulaşıp ta yataktan kalktığında bir yerin ağrımıyorsa insan değilsin.”

Allah Teâlâ atasözünde anlatılan gerçeğe şu ayetle işaret eder:

“Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (yaşlandıkça güç ve yeteneklerini azaltır, noksanlarını çoğaltırız). Hala akıllarını kullan (arak bütün bu anlatılanlardan ders al) mayacaklar mı?” Yasin, 36/68.

İnsan ve yaşadığı dünyanın bu noksanlıklarla dolu yapısından dolayı “mükemmel” lik söz konusu değildir.

Bu noktadan “mükemmeliyetçilik” psikiyatri biliminde “obsesyon/takıntı” olarak hastalıklar arasında kabul edilmiştir.

Eskiler bu hakikati şöyle dillendirir:

Bazen hasen (güzel) ahsenden (daha güzel) daha ahsendir. (daha güzeldir)

Öyleyse dünyayı pay ahreti/cenneti payda kabul edelim ve imtihanın çok bilinmeyenli denklemini çözelim.

Ahiretin/Cennetin hesaba katılmadığı hiçbir denklemin çözülemeyeceğini bilelim.

Asıl hayatın ahret hayatı olduğunu, dünya hayatının çok kısıtlı, noksanlıklarla dolu, kısa bir demo dan ibaret olduğunu unutmayalım olur mu?

 

Embroidery / Deficiency / Test

Our homeland was paradise.

Our Lord wanted us to have labor in heaven.

And he brought it down to the world, which is lower than heaven and has that meaning in its name.

And the test has begun…

The world was filled with deficiencies that presented us with similar but incomplete examples of heaven.

We were all told how to make up for those shortcomings through prophets and books.

Let's explain this with an example:

“We will certainly test you with fear, hunger, loss of (or destruction) of some of your property, loss of life (or injury), and calamity in your crops (famine). Give good news to those who are patient!” (Baqara, 2/155)

An Uzbek proverb says:

“You're not human if you reach the age of fifty and don't have a sore back when you get out of bed.”

Allah indicates the truth described in the proverb with the following verse:

“Whoever we give longevity to, we reverse it by nature (as we get older, we decrease his strength and abilities and increase his shortcomings). Will they still not use their minds (learn from all this)?” Yasin, 36/68.

There is no "perfection" because of the structure of human beings and the world they live in, which is full of these deficiencies.

From this point of view, "perfectionism" has been accepted among the diseases as "obsessions" in the science of psychiatry.

The ancients expressed this truth as follows:

Sometimes hasen (beautiful) is more beautiful than ahsen (better). (it is more beautiful)

So, let's accept the world as the share of the hereafter / heaven in the denominator and solve the equation of the exam with many unknowns.

Let us know that any equation that does not take into account the Hereafter/Heaven cannot be solved.

Let's not forget that the real life is the life of the hereafter, that the life of this world is very limited, full of deficiencies and consists of a short demo, shall we?

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri