DR. CEMİL PASLI

Deprem - Kenetlenme - Kader - Tedbir

Deprem-Kenetlenme-Kader-Tedbir

Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki çok büyük deprem yaşadı.
Tarihin kaydettiği ilk üçe girecek kadar büyük ve birbirinden bağımsız bu iki deprem bizi yakamızdan tuttu ve şiddetle sarstı.
Gün "ama", "fakat", "lakin" leri bırakıp, birlik ve beraberlikle kenetlenme vaktidir.

70 şehit veren Hz. Peygamber'in Uhud dönüşü sahabesine Allah'ın rahmeti sayesinde yumuşak davrandığı gibi birbirimize sıcak gönüllerimizi açma günüdür.

Bin yıldan fazladır İslam’ın bayraktarlığını yapan bu milletin Allah katında sağlam bir değeri var ve O bizi asla terk etmez.
Biz Allah'ı severiz, Allah ta bizi.
Biz Allah Resulünü severiz, Allah Resulü de bizi.
“Yapamaz Ertuğrul Evladı sensiz
Can verir canânı veremez Türkler
Ebedi hadimü'l-Harameyniniz
Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.” (İdris Sabih Bey)

Milletimizde bu bilinçle imanla tarih boyu musibetler karşısında metanetini asla kaybetmedi.
Hızla yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve saracağız inşallah.
Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarına ve milletimize taziye dileklerimizi paylaşıyoruz.

Kader; Allah’ın kâinata koyduğu değişmez kanunlara (sünnetullah) karşı akıllı ve irade sahibi insanların yaptığı hareketlerin sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur.

Deprem ve benzeri felaketlerin sonrasında ortaya koyduğumuz kenetlenme/enerji/aktivasyonunun yarısını korunma ve tedbir anlamında öncesinde yapabilsek biz bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk, bu kesin.
Artık 6 Şubat başka bir milattır bu milletin tarihinde.
Ülkemizde içine gireceğimiz bütün binalar her açıdan uzmanlarınca değerlendirilmeli ve binalara sertifika verilmeli, sertifika almayan binalarla ilgili ne gerekiyorsa; yıkılacaksa yıkılsın, güçlendirilecekse güçlendirilsin.
Ama asla bugünden sonra o binaları bir canlının ikametine müsaade edilmemeli.
Tezekkür, elestü bezminden günümüze bütün tarihi ibret gözüyle okumak,
Tefekkür, bugünden kıyamete/sırata/mizana/ahirete/ufka bakabilecek bir ileri görüşlülük,
Taakkul, tezekkürle elde ettiğimiz geçmiş, tefekkürle edindiğimiz geleceği “akıl”la birbirine bağlayabilmek,
Tedebbür, tezekkür, tefekkür ve taakkulla ortaya çıkan tabloya göre bugünü, yarını ve geleceğe dair tedbirler almaktır.
Tezekkür, tefekkür, taakkul ve tedebbür Kur’an-ı Kerim’in tabirleridir.
Allah Teâla yüce kitabında bize Peygamber kıssaları ve sünnetullah’ın değişmezliği uzun uzun anlatır ve imtihanın kurallarını hatırlatır.
Dünya ahiretin “ demo” su dostlar.
Burası dünya ve insan için çok aşırı geçici imtihan salonu sadece.
Asıl olan, daimi, baki olan hayat ahiret hayatı.
Ama o baki olan ahiretin hayatındaki yerimiz, bu demo, kısa, aşırı geçici dünya hayatına bağlanmış durumda.
Bu sebepten depremin yakamızdan tutup sarstığı ve uyandırdığı bilinci lütfen koruyalım ve gereğini yapalım.
Beklenen büyük Marmara depremine bu halde yakalanırsak fatura çok daha ağır olur.
Uzmanlar o bölgede en az 60.000 binanın elden geçmesi gereğini ifade ediyorlar.
Marmara bölgesini 2016 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Konya Bölge Müdürü iken, basın üzerinden çağrı yaptığımız gibi “Yeni Marmara” yaklaşımımızla Kop bölgesi olan Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat ve Kırıkkale’ye taşıyarak başlamalıyız.

Unutursak dilimiz, unutursak elimiz kurusun, unutursak kalbimiz kurusun diye söz verelim,
Ve…
Lütfen! Lütfen! Lütfen!
Unutmadan yapacaklarımızı yapalım.

Earthquake-Docking-Destiny-Measure

Our country experienced two very large earthquakes with a magnitude of 7.7 in Pazarcık and 7.6 in Elbistan on February 6, 2023.

These two independent earthquakes, big enough to be in the first three recorded in history, grabbed us by the side and shook us violently.

The day is the time to leave "but", "but", "but" and get together with unity and solidarity.

The Prophet who gave 70 martyrs. It is the day of opening our warm hearts to each other, as the Prophet treated his companions gently, thanks to Allah's mercy, on his return to Uhud.

This nation, which has been the standard bearer of Islam for more than a thousand years, has a solid value in the sight of Allah and He will never abandon us.

We love Allah, Allah also us.

We love the Messenger of Allah, and the Messenger of Allah love us.

“He can't do it, Ertuğrul Son, without you.

It gives life, it cannot give life Turks

Your Eternal Hadimu'l-Harameynin

Even if we die, our soul awaits the barn.” (Idris Sabih Bey)

With this awareness and faith, our nation has never lost its fortitude in the face of calamities throughout history.

We are trying to heal our wounds quickly and I hope we will.

We share our condolences to our brothers and sisters who died in the earthquake, healing to the injured, and our condolences to their relatives and our nation.

Destiny; It is a result of the actions of intelligent and willful people against the immutable laws (sunnatullah) that Allah has placed in the universe.

If we could do half of the interlocking/energy/activation we put forward after earthquakes and similar disasters in terms of protection and precaution, we would be talking about very different things today, that's for sure.

Now, February 6 is another milestone in the history of this nation.

All the buildings we will enter in our country should be evaluated by experts in every aspect and the buildings should be certified. If it is to be destroyed, let it be destroyed; if it is to be strengthened, let it be strengthened.

But never after today, a living thing should not be allowed to live in those buildings.

To read the whole history with the eyes of an example from the day of the tawhid to the present day,

Contemplation is a farsightedness that can look at the apocalypse/order/mizana/hereafter/horizon from today,

To be able to connect the past we obtain through reflection, the future we acquire through reflection, with “mind”,

Contemplation is taking measures for today, tomorrow and the future according to the picture that emerges with reflection, contemplation and obedience.

Contemplation, contemplation, obedience and tadebbur are the terms of the Qur'an.

In his sublime book, Allah Ta'ala tells us at length the stories of the Prophet and the immutability of the Sunnah and reminds us of the rules of testing.

The world is the "demo" of the hereafter, my friends.

This is just a very extreme temporary test room for the world and human beings.

The main thing is the eternal life, the life of the hereafter.

But our place in the life of that eternal hereafter, this demo, is tied to the short, extremely temporary worldly life.

For this reason, let's protect the consciousness that the earthquake shook us and awakened, and let's do what is necessary.

If we get caught in the expected great Marmara earthquake like this, the bill will be much heavier.

Experts state that at least 60,000 buildings in that region need to be overhauled.

We should start by moving the Marmara region to Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat and Kırıkkale, which are the Kop region, with our "New Marmara" approach, as we called out through the press when I was the Konya Regional Director of Press and Information in 2016.

Let's promise to dry our tongue if we forget, dry our hands if we forget, let our hearts dry if we forget,

And…

Please! Please! Please!

Let's do what we're going to do.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri