DR. CEMİL PASLI

İşiniz Zor mu?

İşiniz Zor mu?

İşiniz su gibi akmıyorsa, o iş size uygun değildir!
Derhal o işi değiştirmeyi deneme çalışmalarına başlayın.
İbn-i Hâldun'a göre, "Kim ne için yaratılmışsa, o şey ona kolaylaştırılır…"
Yaptığınız iş sizin için; balığın denizde yüzmesi, kartalın mavi gökyüzünde uçması, atın ovada koşması gibi keyifli olmalı.
Birilerinin kendi menfaatleri doğrultusunda sizi “gaza getirip” oturttuğu pozisyonlar size keyif vermiyorsa “fena kullanılıyorsunuz” demektir.
İşimiz özgüvenimiz, eşimiz, çocuklarımız, sağlığımız ve yakın çevremizi yoruyorsa bize uygun değildir.
“Hayat ancak ahiret hayatıdır” sözüyle Allah Elçisi bir ölçü verdi bizlere…
İnanan her insan yekpare/yek parça bir zaman olarak elest-ü bezminden kıyameti birlikte ele alır.
Ve mebde (başlangıç-elest bezmi) ile müntehayı (son-kıyamet-ahiret) birlikte değerlendirerek kıyamını/duruşunu/fıtratını muhafaza etmeye çalışır.
Tertemiz geldiği dünyadan tertemiz ayrılır.
Bu temizlikte “helal lokma” peşinde koştuğumuz işimiz ve orada ortaya koyduğumuz performans hayati önemdedir.
“Bir kişinin dindarlığı lokmasını helalliği nispetindedir” der Süfyan-ı Sevri.
Her sabah işinize giderken ilk defa gidiyormuş motivasyonu ile gidemiyorsanız “helal lokma” risk altında demektir.
Önce işe girmek için kırk takla atıp, sonra işinizden şikâyet ediyorsanız acı bir yaşlılık dönemi ve felaketlerle dolu bir ahiret hayatı kapınızı kesinlikle çalacaktır.
Yaşlanma anne karnında başlar ve o hasat döneminin en belirleyici periyodu iş hayatımız ve oradan devşirdiğimiz hayatımızın yakıtı olan lokmalardır.
Suratınızdaki kırışıklıkların nur ya da zulmet yayması tamamen işinizi hakkıyla yapıp yapmadığınızla alakalıdır.
Dolayısıyla rabbimize doğduğumuz gibi içimiz dışımız tertemiz kavuşmak istiyorsak helal lokma-helal rızka; helal rızık için de işimizin hakkını vermemiz gerekiyor.
Helal lokma-helal rızık ihlal edildiğinde yani harama kaydığımızda onu temizlemenin yolunun tövbe ve gözyaşı olduğunu unutmayalım.
“Hazret-i Hızır selam göndermiş,
Oturduğu postu pak etsin deyu,
Muhammed kandilden(miraçtan) indi buyurdu
Yediği lokmayı hak etsin deyu.” (Âşık Budala, 18. Yüzyıl)

Is your job difficult?

If your job doesn't flow like water, that job is not for you!

Start trying to change that job immediately.

According to Ibn Khaldun, "Whatever he was created for, that thing is made easy for him..."

The work you do is for you; It should be enjoyable like the fish swimming in the sea, the eagle flying in the blue sky, and the horse running on the plain.

If you do not enjoy the positions where someone "pushes you up" for their own benefit, it means you are "used badly".

If our job is tiring our self-confidence, spouse, children, health and close environment, it is not suitable for us.

The Messenger of Allah gave us a measure with the words "Life is only the life of the Hereafter"...

Every believer considers the apocalypse together as a monolithic/solid piece of time.

And by evaluating mebde (beginning-elest bezmi) and muntaha (end-resurrection-afterlife) together, he tries to preserve his standing/stance/fitrat.

He leaves the world he came in immaculately clean.

In this cleaning, our job that we pursue "halal bite" and the performance we show there are of vital importance.

"A person's piety is in proportion to his halalness," says Sufyan-i Sevri.

If you can't go to work every morning with the motivation of going for the first time, "halal bite" is at risk.

If you first do forty somersaults to get a job and then complain about your job, a painful old age and an afterlife full of disasters will definitely knock on your door.

Aging begins in the womb, and the most decisive period of that harvest period is our business life and the morsels that are the fuel of our lives that we collect from there.

Whether the wrinkles on your face radiate light or cruelty is entirely related to whether you do your job properly or not.

Therefore, if we want to meet our Lord as pure inside and out as we were born, halal bite-halal sustenance; For halal sustenance, we need to give our work its due.

Let's not forget that when halal food is violated, that is, when we turn to haram, the way to clean it is repentance and tears.

“Hazrat Khidr sent greetings,

Let him clean the post he is sitting on,

Muhammad descended from the lamp (ascension) said

Let him deserve the bite he ate." (Âşık Budala, 18th Century)

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri