DR. CEMİL PASLI

SİYASETTE ADALET Mİ FAYDA MI?

SİYASETTE ADALET Mİ FAYDA MI?

Bir seçim daha bitti!

Başarı ya da başarısızlıklar bütün yönleriyle tartışıldı, yazıldı, çizildi.

Yazımda güncel siyasi konulardan daha ziyade siyasetin kodlarına dair kanaatimi paylaşmak istiyorum.

Hayatta –siyasette dâhil- kıyamete kadar kalıcı başarı elde etmenin yolu Allah’ın milyarlarca yıldır kanunları işleyen kâinatındaki İslami literatürde “sünnetullah” denilen tabiat kanunlarını iyi analiz edip onlarla tam bir uyum içinde yürümek.

Ne demek istediğime dair birkaç misal vermem gerekiyor:

Mesela; kâinatta “israf” yok.

Müthiş bir geri dönüşüm çemberi işliyor ve bir saniye zaman ve bir gram eşya verimli bir şeklide dönüşümde kullanılıyor, ibret alınmalı.

Örneğin; Yusuf suresinde işlenen ekonomi ve tarımda geçerli 7 yıllık bolluk 7 yıllık darlık işleyişine Hz. Yusuf gibi yaklaşılmalı.

Hiç yanıltmayan ve daima sahibini yükseğe taşıyan adalet ilkesinden asla ayrılmamalı; zira kâinatın temel şifresi bu.

Hz. Süleyman’ın hüdhüd kıssasında olduğu gibi liyakat ve ehliyet sahipleri ile çalışmak hata yapanın da kalemini kırmayı ihmal etmemeli.

Belkıs kıssasında olduğu gibi; devlette/siyasette yapılacak her işin mutlaka liyakat ve ehliyet sahiplerine danışılarak yapıldığı ikazı hayatın merkezine yerleştirilmeli.

Kuran’da taşı yarıp fışkıran su üzerinden yumuşaklığı, kararlılığı, istikrarı ve hepsinden önemlisi şeffaflık, temizlik, saflık değerlendirilmeli.

Aynı yumuşak suyun en ağır gemileri üzerinde taşıdığı gerçeğine dikkat edilmeli.

Misaller çoğaltılabilir.

Baktığında büyük resimde göremediklerimiz için kâinatın şifrelerini önümüze açan Kur’an’ a başvurmamız gerekiyor.

Kur’an’ı sadece bir zikir kitabı değil; buna siyasette dâhil bütün bilimlerin ana kodlarını içeren bir hazine olarak baktığımızda bize siyasette fayda mı, adalet mi? sorusunun cevabını verecektir.

“Sokrates, fayda ile adaleti birbirinden ilk kim ayırdıysa ona lanet okurken -ki bunu sık yapardı- haklıydı; O, bu ayrışmanın tüm kötülüğün ve fesadın kaynağı olduğundan yakınırdı…”Cicero

Gerçek ve kalıcı fayda ancak adaletin işaret ettiği yol üzerindedir.

Seçim telaşı bitti ve Ramazan ayının son günlerindeyiz.

Tefekkür/tedebbür/taakkul/tezekkür zamanı.

Kâinatı onun kataloğu Kur’an Kerim rehberliğinde iyi okursanız dünyada başarının şifrelerini Peygamberlere sunduğu gibi size de cömertçe sunacaktır.

Justice or Benefit in Politics?

Another election is over!

Successes or failures were discussed, written and drawn in every aspect.

In my article, I would like to share my opinion about the codes of politics rather than current political issues.

The way to achieve lasting success in life - including politics - until the end of time is to analyze well the laws of nature, called "sunnatullah" in Islamic literature, in God's universe, which has been operating with laws for billions of years, and to walk in full harmony with them.

I need to give a few examples of what I mean:

For example; There is no "waste" in the universe.

A magnificent recycling circle operates and one second of time and one gram of goods is used efficiently in recycling, which should be taken as a lesson.

For example; 7 years of abundance and 7 years of scarcity in economy and agriculture in the Surah Yusuf are mentioned by Hz. It should be approached like Yusuf.

We should never deviate from the principle of justice, which never misleads and always elevates its owner; Because this is the basic password of the universe.

Hz. As in the story of Solomon's hoopoe, working with those who have merit and competence should not neglect to break the pen of those who make mistakes.

As in the story of Belkis; The warning that every job to be done in the state/politics must be done in consultation with those with merit and competence should be placed at the center of life.

In the Qur'an, softness, determination, stability and most importantly transparency, cleanliness and purity should be evaluated through the water gushing out after splitting the stone.

 

Attention should be paid to the fact that the same soft water carries the heaviest ships on it.

Examples can be multiplied.

For what we cannot see in the big picture, we need to refer to the Quran, which reveals the codes of the universe to us.

The Quran is not just a book of dhikr; When we look at this as a treasure containing the main codes of all sciences, including politics, we wonder whether it is benefit or justice in politics? will answer the question.

“Socrates was right when he cursed whoever had first distinguished between utility and justice - which he often did; He complained that this separation was the source of all evil and corruption…” Cicero

Real and lasting benefit is only on the path indicated by justice.

The election rush is over and we are in the last days of Ramadan.

Time for contemplation/reflection/contemplation/reflection.

If you read the universe well under the guidance of its catalog, the Holy Quran, it will generously offer you the codes of success in the world, just as it did to the Prophets.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri