DR. CEMİL PASLI

Hak ve Hakikat

Hak ve Hakikat

İnsanın dünyada en çok dikkat etmesi ve üzerine titremesi gereken konu hak ve hakikattir.
Hak ve hakikat bütün zamanlarda dünyanın ve içindekilerin en hayırlısı ve değerlisidir.
Hak ve hakikat dünya ve ahirette insanın elbisesidir.
Onu korur, süsler, güzelleştirir, beşeriyetten insanlığa taşır, aşka kavuşturur.
Hak ve hakikate aşık olan ve onu hayatının merkezine yerleştiren kişi; hak ve hakikatin sahibi ve kaynağı olan ALLAH’a kavuşur.
Hak ve hakikatin merkezi gönüllerdir.
Gönülden çıkar, gönüllere ulaşır.
Marifetullah’ın en emin ve sağlam yolu hak ve hakikat yoludur.
Lokmasının kaynağı hak ve hakikate dayanmayanın diğer amelleri fayda vermez.
Yakıtı bozuk olan arabanın diğer yönlerinin çok iyi olması onun yol almasına yardımcı olmaz.
“Ariflerden biri HİKMET’i şöyle vasıflandırmıştır: HAK, gayesidir. İLHAM, rehberidir; KALP durağıdır, onu ilham eden ALLAH’tır; kabul eden AKIL; dışa vuran ise DİL’dir…”

(Orhan Şair Gökyay: “Katip Çelebi’den Seçmeler”, 148)

“Kime hakikatten haber gelirse,
onda beşeriyetten eser dahi kalmaz.
Ta yücelerden yer altına dek her tarafı sebepler kaplasa,
Onun sebeplere yönelmeye meyli kalmaz artık.
Kim varlığını darmadağın eder, benliğinden kurtulursa,
Hakikatın ta kendisinden ona bir nazar gelir ulaşır.”

(Mevlana Celaleddin Rumi, “Fih Ma Fih ve Mecalisi Seba’dan Seçmeler”, 269)

“İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır
Okumaktan mana ne kişi HAKKI bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru ekmektir
Okudum bildim deme çok taat kıldım deme
Eri HAK bilmezisen abes yere yelmektir
Dört kitabın manası bellidir bir elifte
Sen elif dersin HOCA manası ne demektir
Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca
Hepsinden iyice bir GÖNÜLE girmektir.”

(Yunus Emre, “Yunus Emre Divanı’ndan; Akçağ, Ankara, 1991)

En yüce makam olan kulluğun en başta gelen sorumluluğu; iman ve onun somut tezahürü olan ameli salihtir.
Ameli Salih ise ; Hukuk-u İbada (yaratılmışların hakları) tecavüz etmemekle birlikte, hukuk-u ALLAH’ı hakkıyla yerine getirmekten ibarettir.
Demek ki önce hukuk-u ibad (yaratılmışların hakları) geliyor.
Yani önce zarar verme, küçük büyük deme, HAKKA girme.
Sonra faydalı işler yap.
Helal lokma=Helal kazanç.
Müslümanın üzerinde en çok titremesi gereken konu.
Boğazımdan geçen lokma helal mi?

Right and Truth

The issue that people should pay the most attention to in the world and should focus on is the right and the truth.
Truth and truth are the best and most valuable in the world and its contents at all times.
Truth and truth are the clothes of man in this world and in the hereafter.
It protects, adorns, beautifies, carries it from humanity to humanity, and brings it to love.
The person who falls in love with the truth and the truth and places it at the center of his life; will meet Allah, the owner and source of truth and truth.
The center of truth and truth is hearts.
It comes out of the heart and reaches the hearts.
The surest and safest way of Marifetullah is the way of truth and truth.
If the source of his bite is not based on truth and truth, his other deeds will not be beneficial.
The fact that the other aspects of the car with bad fuel are very good will not help it to move forward.
“One of the sages described HIKMET as follows: HAK is its purpose. INSPIRATION is his guide; HEART is the station, it is GOD who inspires it; WITNESS that accepts; the one that expresses is LANGUAGE…”

(Orhan Şair Gökyay: “Selections from Katip Çelebi”, 148)

“Whoever receives news of the truth,
There is not even a trace of humanity left in it.
Even if the reasons cover everything from the high to the underground,
He no longer tends to turn to causes.
Whoever destroys his being and gets rid of himself,
An evil eye comes to him from the very truth itself.”

(Mevlana Celaleddin Rumi, “Selections from Fih Ma Fih and Mecalisi Seba”, 269)

“Knowledge is knowledge, knowledge is knowing yourself.
If you don't know yourself, it's nice to read.
What does reading mean to know the RIGHT?
Because you didn't know, it's a dry bread.
Do not say that you have read and know, do not say that you have obeyed too much.
If you don't know the right, it is useless to fall on the ground.
The meaning of four books is clear in one elif
You are elif, what does HOCA mean?
Yunus Emre says if there is a need for a thousand pilgrimages
It is to enter a HEART better than all of them.”

(Yunus Emre, "From Yunus Emre's Divan; Akçağ, Ankara, 1991)

The foremost responsibility of servitude, which is the highest authority; Faith and its concrete manifestation, deeds, are righteous.
Ameli Salih, on the other hand; Law-u Ibada (rights of creatures) does not violate, but law-u consists of fulfilling GOD properly.
So, law-u ibad (rights of creatures) comes first.
So first, don't hurt, don't say big or small, don't enter the right.
Then do useful work.
Halal bite = Halal earnings.
It is the most important issue for Muslims.
Is the bite that passes my throat halal?

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri