DR. CEMİL PASLI

Ubasute

Ubasute

Ubasute yaşlı ya da hasta yakınlarının ormanın ücra bir köşesinde ölüme bırakmak anlamına gelen eski bir Japon halk âdeti.

Bu adet her ne kadar Japon efsanelerince onaylanmış da olsa yaygın olup olmadığı konusu hala net değil.

Bugün ise günümüz Japonya’sı ve dünyanın farklı coğrafyalarında bu pratiğin farklı şekilde de olsa canlandığı görülüyor.

Ubasute aynı zamanda obasute olarak da bilinir ki bu yaşlı bir kadını terk etmek anlamına gelir.

Bir diğer kullanılan terim ise ebeveyni terk etmek anlamına gelen oyasute’dir.

Ubasute yaşlı insanları öldürmenin (senicide) bir çeşididir ve kişiyi dağ tepesi ya da ıssız bir yere ölümde terk etmektir.

Fuji Dağı’nın kuzeybatı ayağındaki sık ormanların bunun için oldukça popüler bir yer olduğu düşünülmektedir.

Ana vatanı cennetten kısa süreliğine çetin bir yer olan dünyaya indirilen insan, yine insana emanettir.

İnsan insanın ya vatanıdır, ya da kurdudur.

İnsan yaşayacağı hayatın bütün kademlerini yap/gör formasyonunda tamamlar.

Yukarıda bahsettiğimiz Japonya merkezli ubasutenin dünyaya bir virüs gibi yayılmasının sebebi yine insanların bizzat kendi tercihlerinin sonucudur.

İnsan hayatından onun en aciz olduğu iki dönem 0-8 yaş ve 80+ dönemlerdir.

İnsanın 80+ dönemde göreceği muamele geçmişinde 0-8 yaşındakilere yaptıkları yatırımlara bağlı olarak gelişir.

Allah Teâlâ bakın kesin ve birbiriyle bağlantılı gerçeği bize nasıl anlatır:

“En içten tevazu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat ger ve haklarında: “Rabbim! Nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse, sen de onlara öyle merhamet eyle” diye dua et!” İsra, 17/24.

0-8 yaşta çocuğun çok muhtaç olduğu sevgi, merhamet, şefkat ve muhabbetten mahrum etmek ubasutenin en acımasız şekli olduğu gibi, yaşlılıkta bu işi yapanların kesin yaşayacağı kısır döngünün ilk tohumlarını saçmak demektir.

Bir çocuğun hayatından anne/baba 0-8 yaşta hayati değerdedir.

Burada oluşacak anne/baba boşluğu “oral fiksasyon” sendromuna sebep olacaktır.

"Babalar, oğullarınıza sarılın, yoksa başka bir erkek onlara sarılır.”

(Joseph Nicolosi, Ph.D. (1947-2017), Onarım Terapisinin Kurucusu, (Psikoterapi Savaşı, Christopher Doyle, 321)

Winnicott isimli bilim adamı da anne/baba yoksunluğunun yol açtığı “oral fiksasyon” un sonuçları bağlamında “hırsızlık yapan çocuk annesini arar” demiştir.

Bu sendroma bir şekilde muhatap olan çocuk bir ömür o ağırlıkla yaşamak durumundadır.

Siz erken dönemde çocuğunuz için kendiniz yerine dışarıdan hizmet satın alırsanız, onlarda siz yaşlandığınızda dışarıdan hizmet satın alma yoluna gideceklerdir.

Çünkü bu yol ve yöntemi bizzat sizden öğrendiler.

Ubasute gibi insanı insanın kurdu yapacak yaklaşımların çözümü anne/baba, devlet/millet olarak 0-8 yaşta ki çocukların mutlaka ve mutlaka sağlıklı ve huzurlu bir aile ortamında; şefkat, muhabbet, güven ve huzurla büyümeleri için her tür tedbirlerin alınmasıdır.

Ubasute

Ubasute is an ancient Japanese folk custom of leaving the elderly or sick relatives to die in a remote corner of the forest.

Although this custom is attested by Japanese legends, it is still unclear whether it is widespread or not.

Today, however, it is seen that this practice is revived, albeit in a different way, in today's Japan and in different geographies of the world.

Ubasute is also known as obasute, which means leaving an old woman.

Another term used is oyasute, which means leaving the parent.

Ubasute is a variant of killing old people (senicide) and leaving the person on a mountain top or in a deserted place to die.

The dense forests on the northwest foot of Mount Fuji are thought to be a very popular place for it.

The human being, who was sent down from his homeland to a harsh place for a short time, is also entrusted to humans.

Man is either his homeland or his wolf.

A person completes all stages of his life in a do/see formation.

The reason why Japan-based ubasuten, which we mentioned above, has spread to the world like a virus, is again the result of people's own preferences.

The two periods when he is most incapable of human life are 0-8 years and 80+ periods.

The treatment that a person will receive in the 80+ period develops depending on the investments they have made in the 0-8 year olds in their past.

Look how Allah tells us the absolute and interconnected truth:“With your sincere feelings of humility and compassion, take care of them and say to them:"My God! Have mercy on them, just as they trained and raised me with compassion and love when I was little.”Isra, 17/24.

Depriving the child of 0-8 years of age from the love, compassion, affection and conversation that is so needed is the most cruel form of ubasute, and it means to scatter the first seeds of the vicious circle that those who do this job in old age will definitely experience.

From the life of a child, parents are vital at the age of 0-8.

The mother/father gap that will form here will cause the "oral fixation" syndrome.

"Fathers, hug your sons or another man will hug them."

(Joseph Nicolosi, Ph.D. (1947-2017), Founder of Reparative Therapy, (The Battle of Psychotherapy, Christopher Doyle, 321)

A scientist named Winnicott also said that "the child who steals calls his mother" in the context of the consequences of "oral fixation" caused by mother/father deprivation.

The child who is in contact with this syndrome in some way has to live with that weight for a lifetime.

If you buy outsourced services for your child in the early period instead of yourself, they will also choose to outsource services when you get older.

Because they learned this way and method from you.

The solution of approaches such as Ubasute that will make people a wolf for humans is to ensure that children aged 0-8 as parents, state/nation in a healthy and peaceful family environment; is to take all kinds of measures for them to grow up with compassion, love, trust and peace.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri