DR. CEMİL PASLI

OMURGA

OMURGA

İnsan için ilkeleri vücuttaki omurga gibidir.

Omurganızda sıkıntı varsa asla dik duramazsınız.

Et, kemik ve kandan oluşan insanın dik durabilmesi için nasıl ki kendine yetecek kadar sağlık bilgisine ihtiyacı varsa;

Ruh, akıl, kalp, gönül ve vicdan gibi kişilik ve kimliğin muhafazası ve dik durabilmesi ilkeler çerçevesinde yaşayabilmesi için onları sürekli besleyen vahye ihtiyaç vardır.

Akıl içeriden gelen vahiy, vahiy dışarıdan gelen akıldır.

Bir akünün kutup başları gibi ikisi birlikte hareket etmezse insan dik duramaz.

Modern dönemde “hümanizm” ile Allah yerine kendi nefsini koyan insanlar akünün vahiy kutup başını ihmal etmişlerdir.

Tek kutuplu insan bir kısım başarılara ulaşsa da her geçen gün mutluluktan uzaklaşmaktadır.

Her mutlu insan başarılıdır.

Her başarılı insan mutlu değildir.

Allah dünyayı eksik yaratmıştır ve o eksikliği ebedi hayatta ebedi vücut, ebedi mekânlar ve ebedi nimetlerle tamam edeceğini vaat ediyor.

Ahireti hesaba katmadan hesabın kitabın içine giren insanoğlu denklemi bir türlü çözemiyor.

Çünkü eksik bilgi ve malzeme ile yola çıkıyor.

Hz. Ömer (r.a.) valilerine mektup yazarken şu cümle ile başlardı.

“Allah’a ve ahret gününe iman edin!”

Yükün iyilikse belin bükülmez diyoruz ya;

İnsanın omurgası vahiyden gelen gıdalarla sürekli olarak desteklenmezse bükülür, eğilir.

Onu dik tutacak tek şey ufka bakıp, ahreti ve oradaki hesabı/kitabı, ebedi mükâfat ve cezayı görüp hayat yolunu bu ilkelerle yürüyebilmektir.

Hayat yolculuğu bisiklet sürmek gibidir;

1.Tekere değil daima ileriye (ahret/cennet/cehennem) bakılmalı

2.Asla pedal çevirmeyi bırakmamalı.

Namaz kıyamla (dik/omurgalı duruş) başlar.

Hangimizin daha iyi amel edeceğini öğrenmek maksadıyla imtihan için (Mülk, 67/2) gönderildiğimiz bu dünyada ölümü öldürüp her halimizi ebedi hayata dönüştürmek omurgalı bir duruştan, kendinden emin sağlam adımlarla hayat yolculuğumuzu son nefese kadar devam ettirmekten geçiyor.

Herkese çok değerli olduğunu düşündüğüm modern zamanlarda “omurgalı bir hayat” diliyorum.

Spine

For humans, its principles are like the spine in the body.

If you have a problem in your spine, you can never stand upright.

Just as a human being, consisting of flesh, bones and blood, needs enough health information to stand upright;

In order for personality and identity such as soul, mind, heart, heart and conscience to be preserved, to stand upright and to live within the framework of principles, revelation is needed that constantly nourishes them.

Reason is revelation coming from within, revelation is reason coming from outside.

If the two do not move together, like the terminals of a battery, a person cannot stand upright.

In the modern period, people who put their own self instead of God with "humanism" have neglected the revelation terminal of the battery.

Even though the unipolar person achieves some success, he moves away from happiness day by day.

Every happy person is successful.

Not every successful person is happy.

God created the world incompletely and promises to complete that deficiency in eternal life with an eternal body, eternal places and eternal blessings.

Human beings, who enter the calculations into the book without taking the afterlife into account, cannot solve the equation.

Because he sets out with incomplete information and materials.

Hz. When Omar (r.a.) wrote letters to his governors, he would start with the following sentence.

“Believe in Allah and the Last Day!”

We say that if your burden is goodness, your back won't bend;

If the human spine is not constantly supported by the nutrients coming from revelation, it will bend and bend.

The only thing that will keep him upright is to look at the horizon, see the afterlife and the judgment/book there, eternal reward and punishment, and walk the path of life with these principles.

Life's journey is like riding a bicycle;

1. One should always look ahead (afterlife/heaven/hell), not to the wheel.

2.One should never stop pedaling.

Prayer begins with qiyam (upright/spine posture).

In this world where we are sent for a test in order to learn which of us will act better (Mulk, 67/2), killing death and transforming all our situations into eternal life requires a backed-up stance and continuing our life journey with confident and firm steps until the last breath.

I wish everyone a "life with a spine" in modern times, which I think is very valuable.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri