DR. CEMİL PASLI

NEHİR AKMALI!

Nehir Akmalı!

İnsan hayatı ve milletlerin hayatını anlatan tarih, tıpkı bir nehir gibidir.

Bu nehir bazen gürül gürül akarken, bazen de anaforlar yapar.

İnsanlar ve milletler akacağı yatağı ya da akamayacağı anaforu bizzat kendileri önceki çalışmaları ile yaparlar.

Yatak düzgün olursa nehir gürül gürül akar.

Hayatının öncesinde çok çalışan ve nehrin yatağını güzelce işleyen “akıllı” insanlar sonrasında vefatlarına kadar gürül gürül akarlar.

Hayatının ilk dönemini gaflet ve tembellikle geçiren “akılsız” insanların hayat nehri sürekli anaforlar yapar hem kendilerini hem de çevrelerini büyük sıkıntıya sokarlar.

Anne babalar çocuk yetiştirirken bu metafora dikkat etmeli!

Çocuklarına bir ömür akacakları yataklarını/yörüngelerini pürüzsüz yapmaları konusunda rehberlik etmeli, onları bu hususta cesaretlendirmeli ve onlara asla gölge etmemelidir.

Başarı için 3 temel değere ihtiyacımız var:

1.Özgüven
2.Zihni arka plan
3.Sosyal Çevre

Anne karnından dünyaya akan insan yukarıda zikrettiğimiz üç değere sahip olarak tıpkı bir otomatik vites araba gibi hayatının bütün etaplarının hakkını vererek diğerine gürül gürül akmalı.

Akmayan, akamayan insanlar bulundukları yerde “ıslah edici” vasıflarından daha çok “ifsat edici” özellikleriyle ön plana çıkarlar.

Allah güneş ve dünyanın da içinde olduğu evreni bize anlatırken “eş-Şemsi tecri li müstekerran leha: Güneş hedefine doğru akar/yüzer/kayar” (Yasin, 36/38) der.

Bizim de dünyada görevimiz; yörüngemizi (sırat’ül-müstakim) iyi belirleyip vefatımıza kadar istikrarlı bir şekilde akmak;

Ve yörüngemizde gürül gürül akarken de bir nehir gibi çevremize hayat bahşetmek.

İyi akışlar…

The River Must Flow!

History, which describes human life and the life of nations, is just like a river.

While the river sometimes flows noisily, sometimes it makes eddies.

People and nations create the bed in which they will flow or the vortex in which they cannot flow, by their own previous work.

If the bed is smooth, the river flows smoothly.

"Smart" people, who worked hard before their lives and cultivated the river bed well, then flow smoothly until their deaths.

The river of life of "irrational" people, who spend the first period of their lives in heedlessness and laziness, constantly creates eddies and puts both themselves and those around them in great trouble.

Parents should pay attention to this metaphor when raising children!

He should guide his children to make their beds/orbits smooth in which they will spend a lifetime, encourage them in this regard, and never overshadow them.

We need 3 core values ​​for success:

1.Self-confidence

2.Mental background

3.Social Environment

A human being who flows from the womb to the world should have the three values ​​mentioned above and flow smoothly to the next, just like an automatic transmission car, doing justice to all stages of his life.

People who do not flow or cannot flow come to the fore with their "corrupting" qualities rather than their "correcting" qualities.

While telling us about the universe, which includes the sun and the earth, Allah says, "al-Shamsi tercili mutakerran leha: The sun flows/floats/glides towards its target" (Yasin, 36/38).

Our duty in the world is; to determine our trajectory (sirat al-mustakim) well and flow steadily until our death;

And granting life to our environment like a river while flowing loudly in our orbit.

Happy streaming…

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri