DR. CEMİL PASLI

Fix/Takıntı

Fix/Takıntı

Doğumdan ölüme hayatın bütünü su gibi akan etaplardan oluşuyor.

Su akımının sıkıntıya uğradığı yerlerde akım bozuluyor ve oralara birikiyor, debisi düşüyor, kokuşmalar başlıyor.

İnsan hayatının bebeklik/çocukluk/gençlik/yetişkinlik/olgunluk/yaşlılık/ihtiyarlık gibi devreleri de su gibi akan bir geçişlilikte yaşanması gerekiyor.

Bir etabın hakkı tamamıyla yerine getirilmeden diğerine geçilmiyor.

Otomatik vites arabanın vites geçişleri gibi düşünün.

Bir vitesin hakkı verilmeden bir üst vitese geçmiyor araba.

İnsan hayat evrelerinde anne/baba ve eğitimcilere düşen en önemli görev; etapların hakkını vererek insan yolculuğunun pürüzsüz gerçekleşmesini sağlamak.

Hayat evrelerinde oluşan pürüzlere “fix/takıntı” diyoruz.

Bu takıntıların en önemlisi “oral fiksasyon” dediğimiz 0-5 bebeklik/çocukluk döneminde gerçekleşendir.

Bir ömür insan hayatını olumsuz anlamda etkileyen bu sendroma karşı anne/babaların çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Yüce Allah bebeğin bu dönemde anne/baba ilgi ve şefkati ile büyütülmesi konusunda kullarını uyarıyor.

Dört farklı ayette annelere bebeklerini en az 24 ay emzirmelerini emrediyor. (Bakara, 2/233, Lokman, 31/15, Ahkaf, 46/14, Talak, 65/6)

Bu iki yıl emzirme hakkı; bir ilahiyatçı olarak ifade etmem gerekirse çocuğun anne/baba üzerindeki en önemli ve en temel hakkı.

Babaların bu konudaki görevi de anneleri hem psikolojik hem de ekonomik olarak ilk 24 ayda desteklemek.

Hem anne hem baba ilk 5 yaşta bolca sarılarak, birlikte vakit geçirerek çocuğun en güvenli ortamda sağlam bir şahsiyet, kişilik ve özgüven inşa etmelerine katkıda bulunmak.

Hayatın etaplarının hakkını vererek ilerleyen insan hiçbir zaman geriye bakmaz, bağımlı olmaz, hiçbir eşya ve insana fixlenmez, takılmaz.

Ancak bu etaplarda yaşanan yoksunluk üzerinden ne kadar vakit geçse de kendini gösterir.

İnsanda kulunç, ipte düğüm gibi her daim “ben buradayım” der.

İyileşmemiş bir yara gibi kanar durur.

“Var bir yaşanmamışlık içimde ukde(düğüm) kalan” şeklinde şairin şiirinde dile getirdiği fix/takıntı tam olarak budur.

Başta aile olmak üzere geleneksel sosyal hayata dair kurumlar olmadığı için günümüzde her birey kendi ve çevresine dair hayati bilgileri bizzat edinmek zorunda.

İçinde bulunduğumuz pozisyon ve zamanın bizden bekledikleri konusunda farkında bir hayat sürmek zorundayız.

Yoksa hayat kimseye torpil yapmaz, çünkü sünnetullah kişiye göre değişmez.

Mutlu Aile ve Huzurlu Toplumun temeli 0-5 yaşını hakkıyla yaşamış sağlıklı bir bireydir.

Bakın iki örnek verelim:

Donald Winnicott, İngiliz psikanalist 0-5 yaşın önemine şu cümlesiyle dikkat çeker:

“Hırsızlık yapan çocuk annesini arar.”

Babanın bu dönemde görevi: Öncelikle anneyi ve bebeği sevgiyle, ilgiyle öperek/koklayarak/sarılarak motive etmesi yanında ekonomik ve sosyal yönden gerekli bütün alt yapıyı temin etmektir.

Aile, şu an devletimizin birinci gündemi.

LGBTQ+ harfleriyle ifade edilen yaklaşımların temelinde de “Oral Fiksasyon” var.

Joseph Nicolosi, Ph.D. (1947-2017) LGBTQ+ yaklaşımlarına yönelik geliştirdiği Onarım Terapisinin Kurucusudur ve “Oral Fiksasyon” a şu cümlesiyle dikkat çekiyor:

“Babalar, oğullarınıza sarılın, yoksa başka bir erkek onlara sarılır.” (Psikoterapi Savaşı, Christopher Doyle, 321)

90 lı yıllarda teyb kasetleri vardı, sık sık sarardı, çıkarır kalemle düzeltir tekrar yerleştirirdik ama aynı yere gelince yine sarardı.

Dolayısıyla müzik keyif vermezdi.

Hayat yolculuğunun hem çocuklarınıza hem kendinize keyif vermesini istiyorsanız onları ömürlerinin her etaplarında destekleyin ki; fix/takıntının olmadığı pürüzsüz bir seyahati birlikte tamamlayın.

Fix/Obsession

From birth to death, the whole of life consists of stages that flow like water.

In places where the water flow is disturbed, the flow is disrupted and accumulates there, its flow rate decreases and putrefaction begins.

Periods of human life such as infancy/childhood/youth/adulthood/maturity/old age/old age must be experienced in a transitional manner that flows like water.

You cannot move on to another stage until the rights of one stage are fully fulfilled.

Think of it like shifting gears in an automatic car.

The car does not shift to a higher gear without giving it its due.

The most important duty of parents and educators in human life stages is; To ensure that the human journey goes smoothly by doing justice to the stages.

We call the problems that occur in life stages as "fixes".

The most important of these obsessions is the one that occurs in the 0-5 infancy/childhood period, which we call "oral fixation".

Parents need to be very careful against this syndrome, which negatively affects human life for a lifetime.

Almighty Allah warns His servants that the baby should be raised with parental care and compassion during this period.

In four different verses, he orders mothers to breastfeed their babies for at least 24 months. (Baqara, 2/233, Luqman, 31/15, Ahqaf, 46/14, Talaq, 65/6)

This is the right to breastfeed for two years; If I have to say it as a theologian, it is the most important and fundamental right of the child over the mother/father.

Fathers' duty in this regard is to support mothers both psychologically and economically in the first 24 months.

Contributing to the child's building a solid personality, personality and self-confidence in the safest environment by both mother and father hugging and spending time together in the first 5 years of age.

A person who progresses by doing justice to the stages of life never looks back, does not become dependent, does not become fixated on any object or person.

However, the deprivation experienced at these stages reveals itself no matter how much time passes.

In humans, the heart always says "I am here" like a knot in a rope.

It bleeds like an unhealed wound.

This is exactly the fix/obsession expressed by the poet in his poem, "There is an unexperienced thing left in a knot inside me".

Since there are no institutions related to traditional social life, especially the family, today every individual has to obtain vital information about himself and his environment.

We have to live a life aware of what the position we are in and what the time expects from us.

Otherwise, life will not put anyone in trouble, because the sunnah of Allah does not change depending on the person.

The basis of a Happy Family and Peaceful Society is a healthy individual who has lived the age of 0-5 properly.

Let's give two examples:

British psychoanalyst Donald Winnicott draws attention to the importance of the age of 0-5 with the following sentence:

“The child who steals calls his mother.”

The father's duty during this period is: First of all, to motivate the mother and the baby by kissing/smelling/hugging with love and attention, as well as to provide all the necessary economic and social infrastructure.

Family is now the first agenda of our state.

The basis of the approaches expressed with the letters LGBTQ+ is "Oral Fixation".

Joseph Nicolosi, Ph.D. (1947-2017) He is the Founder of Reparative Therapy, which he developed for LGBTQ+ approaches, and draws attention to "Oral Fixation" with the following sentence:

“Fathers, hug your sons, or another man will hug them.” (The Psychotherapy War, Christopher Doyle, 321)

There were tape cassettes in the 90s, they would often turn yellow, we would take them out, correct them with a pencil and put them back in, but when they got to the same place, they would turn yellow again.

Therefore, music would not give pleasure.

If you want the journey of life to bring joy to both your children and yourself, support them at every stage of their lives so that; Complete a smooth trip together without any fixes/obsessions.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri