DR. CEMİL PASLI

Niyet-Düşünce-Söylem-Eylem-Amel-Ahlak

Niyet-Düşünce-Söylem-Eylem-Amel-Ahlak

İnsanın en değerli ve önemli çıkış noktası niyetidir.

Zira niyetimizi düşüncelerimizi, düşüncelerimiz söylemlerimizi, söylemlerimiz eylemlerimizi, eylemlerimiz amellerimizi, amellerimiz de ahlakımızı belirler.

Niyetin bu önemine atfen Peygamberimiz (s.a.v.); “Ameller niyetlere göredir” , “Müminin niyeti amelinden hayırlıdır” buyurmuştur.

Bu bağlamda niyet, hayat gemimizin kaptanıdır.

Yüce Allah 124 bin Peygamber elçiliğinde gönderdiği metinlerle insanın hayra ve şerre yönelen sınırsız meylini kendi isteği ve iradesiyle hayra çevirmesi durumunda dünya/ahiret saadetine kavuşacağını vaad etti.

İnsanda niyet, Google ve Yandex gibi arama motorlarında aradığınız kelimelere benzer.

Oraya bir kelime yazdığınızda niyetinizi Google/Yandex gibi arama motorları alır ve ortaklarına servis eder.

Artık ekranın sağından, solundan, üstünden, altından her taraftan o kelime ile ilgili reklamlarla muhatap olursunuz.

Hadis-i Kudsi’de Allah Teala; “Kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim” sözüyle yine niyetin önemi ve belirleyiciliğine dikkat çeker.

Bediüzzaman Said Nursi; Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde şu dört kelime ile dört kelâmı öğrendim Kaynak: Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde şu dört kelime ile dört kelâmı öğrendim derken niyetten bahseder:

Dört Kelime: Niyet/Nazar/Manayı Harfi/Manayı İsmi

Dört Kelam: Ben kendime malik değilim/Ölüm Haktır/Rabbim birdir/Ene; Cenâb-ı Hakk’ın sıfâtını, şuûnatını bilmek için bir santral ve bir vahid-i kıyasîdir.

O halde insanın onun hayat yolunun navigasyonu belirleyen niyetine çok dikkat etmelidir.

Dua ve tevekkülle niyet ve meyelanını hayra ve güzelliğe yönlendirmenin yanında;

İstiğfar ve tövbe ile de şerre ve kötülüğe olan niyet ve meyelanının önüne duvar örmelidir.

Bu anlamda “dua” en önemli niyet ifadesidir, içimizden geçirdiklerimiz dahi bizim Google/Yandex e yazdığımız kelimeler gibi “dua”dır ve niyetimizi belirleyerek ahlaka kadar giden aktivasyon zincirini başlatır.

“Duanız olmazsa Allah size niye kıymet versin” (Furkan, 25/77) ayeti dua-niyet ilişkisine değinir.

Recep ve Şaban müfettişlerle ön hazırlıklarını yaptığımız fabrika ayarlarına dönme teftişine Başmüfettiş Ramazan ayı ile devam ediyoruz dostlar.

Bu teftişte en çok dikkat edeceğimiz konuda bilinç altımızda yerleşmiş bizden başkasının bilmediği ve bilemeyeceği, bizi biz yapan dualar/niyetlerimizi gözden geçirmek ve onları; dua/tevekkül ve istiğfar/tövbe aletleriyle şer ve kötülükten, hayır ve iyiliğe kanalize etmek.

Ramazan ayında yaptığımız bu ayarları da Şevval ve diğer aylarda aynen devam etmek.

Yazımızı Mevlana Celaleddin Rumi’nin sözleriyle tamamlayalım:

“Can konağını aramadaysan, cansın;

Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,

Bir damla su arıyorsan susun,

Zulmün peşindeysen zalimsin,

Aşkı arıyorsan aşıksın,

Gönlün neye kapılmışsa O’sun sen.

Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir:

Neyi arıyorsan O’sun sen.”

Intention-Thought-Discourse-Action-Deed-Morality

The most valuable and important starting point of man is his intention.

Because our intentions determine our thoughts, our thoughts our discourses, our discourses determine our actions, our actions determine our deeds, and our actions determine our morality.

Referring to this importance of intention, our Prophet (pbuh); He said, “Actions are according to intentions”, "A believer's intention is better than her deeds".

In this context, intent is the captain of our life ship.

Almighty Allah promised in the texts he sent in the 124 thousand Prophet's embassy that he would attain the happiness of this world/hereafter if the unlimited inclination of man towards good and evil turned into good with his own will and will.

Human intent is similar to the words you search for in search engines like Google and Yandex.

When you type a word there, search engines like Google/Yandex take your intention and serve it to their partners.

Now, you are dealing with advertisements related to that word from all sides, from the right, left, top and bottom of the screen.

Allah Ta'ala in the Hadith Qudsi; He again draws attention to the importance and decisiveness of intention with the phrase "I treat my servant as he knows me".

Bediuzzaman Said Nursi; In my forty years of life, in my thirty years of education, I learned four words and four words.

Four Words: Intention/Opinion/Mana Letter/Mana Name

Four Words: I do not own myself/Death is True/My Lord is one/Ene; It is a powerhouse and a wahid-i qiyas in order to know the attribute and consciousness of Allah Almighty.

So one must pay close attention to the intention of man, which determines the navigation of his life path.

In addition to directing his intention and propensity to goodness and beauty with prayer and trust;

With forgiveness and repentance, he should build a wall in front of his intentions and propensity for evil and evil.

In this sense, “prayer” is the most important expression of intention, even what we go through is “prayer” like the words we write on Google/Yandex, and it starts the activation chain that leads to morality by determining our intention.

The verse “Why should God value you if you do not have a prayer” (Furkan, 25/77) refers to the relationship between prayer and intention.

We continue the factory reset inspection, which we made preliminary preparations with Recep and Şaban inspectors, with the month of Chief Inspector Ramadan, friends.

In this inspection, we will pay the most attention, to review our prayers/intentions that are settled in our subconscious and that no one else knows and cannot know, that makes us who we are and; channeling from evil and evil to goodness and goodness with the tools of prayer/tawakkul and repentance/repentance.

To continue the same adjustments we made in Ramadan in Shawwal and other months.

Let us conclude our article with the words of Mevlana Celaleddin Rumi:

“If you are in search of soul mansion, you are soul;

If you are looking for a bite of bread, you are the bread.

If you're looking for a drop of water, shut up.

If you are after cruelty, you are cruel,

If you're looking for love, you're in love

You are whatever your heart is caught in.

If you know this wit, you know the business:

You are what you seek."

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri