DR. CEMİL PASLI

DÜNYA VE AHİRETTE UYUYABİLMEK VE UYANABİLMEK

DÜNYA VE AHİRETTE UYUYABİLMEK VE UYANABİLMEK

Her ölüm diğer bir hayatın başlangıcıdır.

Anne karnının karalığında ölür, dünyanın aydınlığına doğarız.

Dünyada ölür daha nurlu ve mükemmel olan baki âleme doğarız.

Allah, bu ölüm/hayat misallerini ibret için bizlere sürekli gösterir.

İslam’da her şey ölümle başlar.

Perşembe günü, akşam güneşi ile ölür, Cuma günü başlar.

Günler karanlıkla başlar sonrasında güneş doğar aydınlığa evrilir.

İmtihanın sırrını anlatan ayette yine Allah Teâlâ ölümü hayata önceler:

“O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve (ve her iki âlemde) hayatıyarattı. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk, 67/2.

Bu kadar önemli ve anlamlı ölümün küçük kardeşi ise; uykudur.

İnsanın rahat uyuyabilmesi ve rahat uyanabilmesi onun yaşam kalitesini belirler.

Başını yastığa koyar koymaz rahat ölebilen/uyuyabilen insan vicdanı rahat insandır.

Vesveselerden uzak, hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmiş, günlük geliri giderinden yüksek çıkan insan huzurla uyur, mutlu olarak uyanır.

“Vicdan en rahat yastıktır”kuralı uykumuzun kalitesini belirler.

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz...” 

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dostlar.

Kabre rahat yatıp, ahirette saadet içerisinde dirilmenin ölçüsü olarak bunu uygulayın.

Rahat uyuyup, rahat uyanabiliyorsanız, rahat ölüp, rahat dirileceksiniz demektir.

Modern zamanlarda bu kadar yatak ve yastık konforuna rağmen insanların uyku problemleri yaşamları konforu yanlış yerde aramalarından kaynaklanıyor.

Aklını/Kalbini/Vicdanı kirleten insan, dünyanın en konforlu ortamını da oluştursa rahat uyuyamaz ve rahat uyunamaz.

Ölçü budur:

Ebedi hayata saadetle uyanmak istiyorsanız.

Uyku kalitenize dikkat!

Being able to sleep and wake up in this world and the afterlife

Every death is the beginning of another life.

We die in the darkness of our mother's womb and are born into the light of the world.

We die in this world and are born into the eternal world, which is brighter and more perfect.

Allah constantly shows us these death/life examples as a lesson.

In Islam, everything begins with death.

It dies with the evening sun on Thursday and begins on Friday.

Days start with darkness and then evolve into light.

In the verse explaining the secret of the test, Allah Almighty prioritizes death over life:

“He created death and life (and in both worlds) to test which of you will do better in behavior and action. He is the Almighty, the Most Forgiving.” Property, 67/2.

The little brother of such an important and meaningful death is sleep.

A person's ability to sleep comfortably and wake up comfortably determines his quality of life.

A person who can die/sleep comfortably as soon as his head hits the pillow is a person with a clear conscience.

A person who is free from delusions, who takes himself into account without being taken into account, whose daily income is higher than his expenses, sleeps peacefully and wakes up happy.

The rule “Conscience is the most comfortable pillow” determines the quality of our sleep.

"The way you live, you die, the way you die, you are resurrected..."

Friends, the arrival of Thursday is obvious from Wednesday.

Do this as a measure of resting comfortably in the grave and being resurrected in happiness in the afterlife.

If you can sleep comfortably and wake up comfortably, it means that you will die comfortably and be resurrected comfortably.

Despite all the comfort of beds and pillows in modern times, people's sleep problems arise from looking for comfort in the wrong place.

A person who pollutes his mind/heart/conscience cannot sleep comfortably even if he creates the most comfortable environment in the world.

This is the measure:

If you want to wake up to eternal life in happiness.

Pay attention to your sleep quality!

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri