DR. CEMİL PASLI

Seferoğulları, Tellioğulları ve Yeşil Vadi

Seferoğulları, Tellioğulları ve Yeşil Vadi

Tosun Paşa, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı ve yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği 1976 yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir.

Filmin hikâyesi, Nâzım Hikmet'in 1939'da kaleme aldığı aynı adlı senaryosundan uyarlandı. Film 1 Şubat 1976’da gösterime girdi. İlk günkü gibi izlenmeye devam ediyor.

Konuşmanın zor olduğu zamanlarda sanat devreye girer.

Tosun Paşa filmi her kelimesi ve cümlesiyle mesaj veriyor.

Mesela: Çakma Tosun Paşa’nın İbrahim Paşa (asıl Tosun Paşa’ya) ile diyaloğu evrensel mesajlar içeriyor.

--Seni kim Paşa yaptı İbocuğum!

--Siz yaptınız Paşam

--Öyle mi İbo, seni de mi ben Paşa yaptım, hayret!

Başka bir sahnede Suphi’nin çakma Tosun Paşa’ya güreşte yenilmesini hatırlayın.

Bir diyalog ve sahnede adam kayırma, liyakatsizlik, iltimas ancak bu kadar güzel anlatılır.

Bizim asıl konumuz Seferoğulları ve Tellioğulları’nın bitmeyen kavgası ve kaybedilen “Yeşil Vadi” ve “Leyla.”

Ülkemizde Tanzimat’ (1839) tan günümüze Ali Fuat Başgil’in ifadesiyle “ölmek istemeyen bir mazi ile, hayata doğmak isteyen bir istikbalin kavgası var.

Bu kutuplaşma ve kavga farklı zamanlarda farklı isimlerle anılsa da hep devam etti.

İrtica-Batıcı, Sağ-Sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Laik-Anti-laik v.b. başlıkları Seferoğlulları/Tellioğulları formatına uyan örnekler olarak verebiliriz.

Allah’ın en önemli ayetlerinden olan farklılıkları zenginlik görmek yerine tehdit olarak görmek ve bunu bir çatışmaya döndürmek aklını kullanan insanlara yakışmaz.

Millet olarak aklımızı başımıza toplayıp, “aslah tarik musalahadır” diyerek birlik ve beraberlik halinde; ölmek istemeyen maziyi tecrübe ve geleneğin bir temsilcisi, hayata doğmak isteyen istikbali yeniliğin, enerji ve motivasyonun temsilcisi sıfatıyla el ele gönül gönüle yürütemezsek “Yeşil Vadi” ve “Leyla” larımızı dışarıdan başkalarına kaptırırız.

Sürekli “dış güçler”den şikayet etmemizin sebebi de; biz kavga ederken ihmal ettiğimiz kapı ve bacadan giren yabancılardır.

Ama o yabancıları bizim kavgamızın içeriye davet ettiğini unutmayalım.

Gün, seçimden kim galip gelirse gelsin diğeri gönülden tebrik edip, parti rozetini çekmecesine bırakıp, birlik ve beraberlikle “Yeşil Vadi”yi koruma, kollama, geliştirme ve güzelleştirme günüdür.

Seferoğulları, Tellioğlulları and Green Valley

Tosun Pasha is a 1976 Turkish comedy film directed by Kartal Tibet, written by Yavuz Turgul and produced by Ertem Eğilmez and Nahit Ataman.

The story of the film is adapted from the screenplay of the same name written by Nâzım Hikmet in 1939. The movie was released on February 1, 1976. It continues to be watched like the first day.

Art comes into play when speaking is difficult.

The movie Tosun Pasha gives a message with every word and sentence.

For example: Çakma Tosun Pasha's dialogue with İbrahim Pasha (to Tosun Pasha) contains universal messages.

--Who made you Pasha, Ibo!

--You did it, Pasha.

--Is that so, Ibo, did I make you Pasha too, wonder!

Recall that in another scene, Suphi was defeated by the fake Tosun Pasha in wrestling.

In a dialogue and on stage, nepotism, incompetence, and favouritism are explained so well.

Our main subject is the endless fight of Seferoğulları and Tellioğulları and the lost "Green Valley" and "Leyla."

In the words of Ali Fuat Başgil, from the Tanzimat era (1839) to the present in our country, “there is a struggle between a past that does not want to die and a future that wants to be born into life.

This polarization and fight has always continued, even though it is called by different names at different times.

Reactionary-Western, Right-Left, Turkish-Kurdish, Alevi-Sunni, Secular-Anti-Secular etc. we can give the titles as examples that fit the Seferoğlulları/Tellioğulları format.

It does not suit people who use their minds to see differences, one of the most important verses of Allah, as a threat rather than wealth and to turn this into a conflict.

As a nation, we should gather our minds and say, "Aslah is tarik musalhaha", in unity and solidarity; If we cannot carry out the past that does not want to die as a representative of experience and tradition, and the representative of future innovation, energy and motivation that wants to be born into life, we lose our “Green Valley” and “Leyla” to others from outside.

The reason why we constantly complain about "external forces" is; they are strangers who enter through the door and chimney that we neglected while we were fighting.

But let's not forget that those strangers were invited inside our fight.

The day is the day to protect, protect, develop and beautify the "Green Valley" with unity and solidarity, by wholeheartedly congratulating the other, no matter who wins the election, leaving the party badge in their drawer.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri