DR. CEMİL PASLI

Sağlıklı Birey-Mutlu Aile-Huzurlu Toplum

Sağlıklı Birey-Mutlu Aile-Huzurlu Toplum

2015 yılında vereceğim “Sağlıklı Birey-Mutlu Aile ve Huzurlu Toplum” başlıklı konferansım için aldığım notlar bu yazımın konusu olacak.

Sağlık birey ve huzurlu toplum için “mutlu aile” kilit taşı ya da mihenk taşı.

Sağlıklı birey için;

0-3 yaşta annenin yakın ilgi ve alakası ile gelişen duygusal zekâ,
0-5 yaşta babanın yakın ilgi ve alakası ile gelişen sözel ve sayısal zekâ,
0-7 yaşta anne-babanın birlikte yakın ilgi ve alakası ile oluşturdukları çok yönlü ve aktif iletişimle gelişen zeka, muhakeme, hafıza, dikkat, oryantasyon, idrak, teessür ve irade.

Mutlu aile için 9 S;

1.Sohbet Birliği: Anne-baba-Çocuklar arasında tatlı, etkili, içten kesintisiz bir iletişim.

2.Sofra Birliği En az yarım saatin ayrıldığı, herkesin katkı verdiği, helal lokmalarla zengin, Güleryüz ve muhabbetle çeşitlenmiş bir sofra en tesirli eğitim kurumudur.

3.Seyahat Birliği:

“Sırattan incedir sevda köprüsü,
Beraber geçelim tut ellerimden
Niyet ak güvercin vuslat gökyüzü
Beraber uçalım tut ellerimden” (Abdurrahim Karakoç)

Nikâhla ellerinden tuttuğumuz ebedi yol arkadaşımız eşimiz ve yoldaşlarımız çocuklarımızın ellerini hiç bırakmayarak dünyada geçilen sırat köprüsünü birlikte yürümek

4.Seccade Birliği: Seccade de secde ettiğimiz aşkın varlığımız Rabbimize gerçekten iman etmek, bu imanı bütün davranışlarımıza yansıtmak ve eşimiz, çocuklarımız ve çevremizi üzerimizde huzur ve saadete davet etmek.

5.Sevgi Birliği: “Sevgi emektir” ilkesiyle sevdiklerimize “seyyid” olmak için onlara hizmet hususunda daha çok rol alarak bu hususta onlarla yarışmak. Kendisiyle sekinet bulduğumuz eşimizle çocuklarımız ve yakınlarımızdan başlayarak ürettiğimiz meveddet ve muhabbeti paylaşmak.

6.Sayfa Birliği: Üç okumak, iki dinlemek, bir yazmak, bazen konuşmak ve ara sıra paylaşmak ve öğrendiklerimizi her daim yaşayarak;

Her insan-kitap-kainattan ayetlerden aldığımız nektarlarla çoğunlukla kendi kovanımıza çekilip özgün balımızı yapıp yaratıcımız ve yaratılanların dikkatine sunmak.

7.Samimiyet Birliği: “Din nasihattir (samimiyettir)” hadis-i şerifinin emri çerçevesinde içimiz dışımız bir, Allah’ın her bildiğini kullardan saklamayan şeffaf, hesap verilebilir temiz bir hayata yaşamak. Maske takmanın münafıklık olduğu inancıyla Allah’ın en çok isminin tecelli ettiği orijinal yüzümüzün üzerinde onu gizleyecek ve esmayı öretecek bir maske takmamak.

8.Sistem Birliği: Günlük yaşam rotası, gelişim görevleri, yetenek analizi ve 9 S gibi bilimsel verileri kullanarak aileyi disiplinli bir sistem üzerine kurmak ve yürütmeye çalışmak.

9.Sabır Birliği: “Rabbin için sabret!” (Müddessir,74/7) ayeti çerçevesinde dünyanın kimyasının sabır olduğu bilinciyle aceleden uzak teenni ve sükunetin hâkim olduğu dingin bir ömür sürmek.

Huzurlu toplum için;

Devlet, yerel yönetim ve STK’lar;“eğitim ailede başlar” ilkesiyle 0- 7 yaşta çocuğu olan aileleri destekleyerek yukarıda saydığımız ilke ve değerler çerçevesinde yetiştirilmesi için anne-babaya, özellikle anneye her türlü desteği verirse;

Sağlıklı birey ve mutlu aileyi el birliğiyle oluşturabilirsek huzurlu toplum kendiliğinden oluşacaktır.

Healthy Individual-Happy Family-Peaceful Society

The notes I took for my 2015 conference titled “Healthy Individual-Happy Family and Peaceful Society” will be the subject of this article.

A “happy family” is the keystone or touchstone for a healthy individual and peaceful society.

For a healthy individual;

Emotional intelligence that develops with the close attention and care of the mother at the age of 0-3,
Verbal and numerical intelligence that develops at the age of 0-5 with the father's close interest and involvement,
Intelligence, reasoning, memory, attention, orientation, comprehension, concern and will that develop with the multi-faceted and active communication created by the close interest and relevance of the parents at the age of 0-7.

9 S for happy family;

1. Conversation Union: A sweet, effective, sincere uninterrupted communication between parents and children.

2.Table Association A table where at least half an hour is allocated, where everyone contributes, rich with halal bites, diversified with a smile and conversation is the most effective educational institution.

3. Travel Association:

“The bridge of love is thinner than the ordinary,
Let's pass together, hold my hands
Intention white dove vuslat sky
Let's fly together, hold my hands” (Abdurrahim Karakoç)

Walking the Sirat Bridge, which is crossed in the world, by never leaving the hands of our eternal companion, spouse and comrades, our children, whom we hold by the hands of marriage.

4. Prayer Prayer Unity: To truly believe in our Lord, our transcendent being, to which we prostrate on the prayer rug, to reflect this belief in all our actions, and to invite our spouses, children, and people around us to peace and happiness.

5. Union of Love: To compete with our loved ones by taking a greater role in serving them in order to be "sayyid" with the principle of "Love is effort". To share the love and affection we have produced, starting with our children and relatives, with our spouse, with whom we find peace.

6.Page Unity: Three to read, two to listen, one to write, sometimes to speak and occasionally to share, and by always living what we have learned;

With the nectars we receive from verses from every human-book-universe, we are mostly drawn to our own hive and make our original honey and present it to the attention of our creator and creatures.

7. Unity of Sincerity: To live a transparent, accountable, clean life that does not hide everything that Allah knows from the servants, within the framework of the order of the hadith "Religion is advice (sincerity)". Believing that wearing a mask is hypocrisy, not to wear a mask that will hide it and cover the name on our original face, where the name of Allah is most manifested.

8. System Unity: Establishing and trying to run the family on a disciplined system by using scientific data such as daily life route, developmental tasks, talent analysis and 9 S.

9. Unity of Patience: “Be patient for your Lord!” Within the framework of the verse (Müddessir, 74/7), with the awareness that the chemistry of the world is patience, to live a peaceful life away from haste and where tranquility prevails.

For a peaceful society;

State, local government and NGOs; With the principle of “education begins in the family”, it supports families with children aged 0-7 years and gives all kinds of support to parents, especially mothers, so that they are brought up within the framework of the principles and values ​​mentioned above;

If we can create a healthy individual and a happy family together, a peaceful society will be formed by itself.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri