DR. CEMİL PASLI

Helalleşme/Sıfırlama(!?) Mümkün mü?

Helalleşme/Sıfırlama(!?) Mümkün mü?

Allah’a kulluk/İbadet; yaratılmışların haklarına hakkıyla riayet etmekle başlar.

Klasik kitaplarda bu konu şöyle aktarılır:

İbadet, hukuku ibada (yaratılmışların haklarına) tecavüz etmemekle birlikte, hukukullahı hakkıyla yerine getirmekten ibarettir.

Peki, vurduk, kırdık, sonrasında helalleşmek mümkün mü?

Ben helalleşme konusunda Hz. Ebu Zer’in helalleşmesini bilirim.

Bir tartışma esnasında Hz. Bilal-i Habeşi’ye “Ey siyah kadının oğlu” hitabıyla büyük hata yapan Hz. Ebu Zer Hz. Peygamber’in en üst perdeden uyarısından sonra Hz. Bilal’in evinin kapısının eşiğine yanağını koyup;

“O siyah ayağıyla bu beyaz yüze basıp geçmedikçe bu yüz bu eşikten kalkmayacaktır” der ve anında, olayın sıcaklığı geçmeden samimi pişmanlığını ifade eder.

Aksi takdirde aradan zaman geçmiş mekân değişmiş, şartlar başkalaşmış ve olay iki kişinin arasından çıkarak ve genelleşerek kamu hukuku haline gelmişse geçmiş olsun.

Aslen Tokat ili Zile ilçesi, Çeltek köyündenim.

14 yaşında köyüm ve ilçemden çıktım.

İki yıl Kırklareli SML’de okuduktan sonra 1985 yılında Konya ASML’ye nakille geldim. Yozgat, Giresun ve Afyonkarahisar görevlere dışında çoğunlukla Konya’da çalıştım.

Bir Danişmendoğlu olarak Konya’ya bağdaş kurdum ve yurt edindim.

Özellikle 2006 yılında başladığım Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve sonrasında 2015 yılında atandığım Basın Yayın Bölge Müdürlüğü görevlerinden sonra bilinir hale geldim.

Bunda yıllardır yazdığım gazete yazıları, kitaplarım, konferanslar ve STK etkinliklerimin payı da var.

Elimden geldiği ve gücüm yettiğince insanlara faydalı olmaya çalıştım.

“Meyveli ağaç taşlanır” derler ya!

Gerçekten iyi taşlandım.

Onlar taş attıkça ben meyve döktüm önlerine…

Peki, şikayetçi misin?

Asla!

Sadece yine onları düşündüğümden bir uyarı yapmak istedim.

Ey yüzüme gülüp arkamdan taşlayan zavallı mahlûklar!

Sizler Taif’in ayak takımı gibisiniz ve efendileriniz kendilerine tehdit gördükleri herkes için sizi kullanıyorlar.

İşiniz bittiğinde de kullanılmış bir peçete gibi çöpe atacaklar.

Ve hepinizi biliyorum ama ben size meyve ikram etmeye devam edeceğim.

Çünkü siz bana çalışıyorsunuz.

Sadece şunu bilin ki;

Hakkımı asla ve asla helal etmeyeceğim ve Mahkemeyi Kübra’da iki elim yakanınızda olacak.

Bolca sevap işleyin ve oraya hazırlıklı gelin.

Müslümanlara da tavsiyem;

Yaratılmışların hakkına girdiyseniz onunla sıcağı sıcağına helalleşmeye çalışın ve bu sizin dünyadaki en önemli önceliğiniz olsun.

İş öbür tarafa kalırsa ne olur lütfen Kur’an-ı Kerim’in anlattığı kıyamet sahnelerine bakın.

Son pişmanlık neye yarar?

Halal/Reset(!?) Is it possible?

Worship/Worship of Allah; It begins with observing the rights of creatures duly.

In classical books, this subject is conveyed as follows:

Worship does not encroach on the law of worship (the rights of creatures), but consists of fulfilling the law with the right

Well, we hit, we broke, is it possible to say goodbye afterwards?

I said goodbye to Hz. I know how to say goodbye to Abu Zer.

During a discussion, Mr. Hz. Abu Zar Hz. After the Prophet's highest warning, Hz. Putting his cheek on the threshold of Bilal's house;

He says, “This face will not rise from this threshold unless he treads this white face with his black foot” and instantly expresses his sincere regret before the heat of the event passes.

Otherwise, if the time has passed the place has changed, the conditions have changed, and the event has become a public law by becoming a generalized law, get well soon.

I am originally from the village of Çeltek, Zile district of Tokat province.

I left my village and town at the age of 14.

After studying at Kırklareli SML for two years, I transferred to Konya ASML in 1985. I mostly worked in Konya, except for my duties in Yozgat, Giresun and Afyonkarahisar.

As a Danishmendoğlu, I cross-legged in Konya and found a homeland.

I became known especially after my duties as Provincial Directorate of Social Services, which I started in 2006, and then Regional Directorate of Press and Broadcasting, which I was appointed in 2015.

Newspaper articles, books, conferences and NGO activities that I have written for years also have a share in this.

I tried to be helpful to people as much as I could.

They say, "The fruit tree gets stoned"!

I was stoned really well.

As they threw stones, I poured fruit in front of them…

So, are you complaining?

Never!

Just wanted to make a warning as I'm thinking about them again.

O poor creatures who laugh at me and stone me behind my back!

You are like the rabble of Taif and your masters are using you for anyone they see as a threat.

And when you're done, they'll throw it away like a used napkin.

And I know all of you, but I will continue to serve you fruit.

Because you work for me.

Just know that;

I will never and will never let my right, and I will hold the Court with both my hands in Kübra.

Do a lot of good deeds and come there prepared.

My advice to Muslims;

If you have entered into the rights of the creatures, try to say goodbye to him warmly and let this be your most important priority in the world.

What happens if the matter is left to the other side, please look at the apocalyptic scenes narrated by the Qur'an.

What is the last regret?

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri