DR. CEMİL PASLI

İNSAN NEDEN ALZHEİMER VE DEMANS OLUR?

İNSAN NEDEN ALZHEİMER VE DEMANS OLUR?

Vücut yönetim sisteminde saç ayağı şu şekildedir:

Yasama,beyin tarafından yürütülür.

Yürütme,beyincik uhdesindedir.

Yargı,vicdanın işidir.

Beyninmeclis gibi farklı komisyonlarla çalışır ve genel kuruldan kabul gören kararlar yasama süreci tamamlandığı için yürütmeden sorumlu beyinciğe gönderilir onun takibinde uygulamaya koyulur.

Kararların ahlaki olup olmadığı da vicdan tarafından denetlenir.

Yönetimin bu üç ayağı kâinatın değişmez düzeni gereği yenilenme/inovasyon ile yoluna devam etmek durumundadır.

İnovasyon/yenilenme kâinatın en geçerli kanunudur.

“Her gün yeniden doğarız

Bizden kim usanası”

Beytiyle Yunus Emre bu kanuna dikkat çeker.

Kendini yenilemeyen ölür.

Beyin/Beyincik ve Vicdan aktif tutulmaz, yeni bilgi ve tecrübelerle beslenmezse önce küçülür, sonra ölür.

Kur’an-ı Kerim’de Allah bu değişmez hakikati şu ayetle ifade eder:

“Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir!”İbrahim, 14/7.

Nimete şükür onu yaratıcının istediği doğrultuda aktif kullanmaktır.

Kullanılmayan nimet israfa girdiği için geri alınır.

Çünkü kâinatta israfa müsaade edilmez.

Bu görüşleri ifade ettiğimde kamuoyunca iyi tanınan ve Alzheimer ve Demans olan kişiler örnek verilerek şu soru soruluyor:

Filan meşhur hoca, bilinen kişi sürekli okuyordu/yazıyordu/konuşuyordu. Nasıl bunlar Alzheimer/Demans olur?

Cevabım şudur:

O bahsettiğiniz kişiler beyni tatile göndermiş beyincik üzerinden sürekli tekrar eden hazır yiyiciler olduğu için Alzheimer/demans oluyorlar.

Beyin sürekli yeni bilgiler, yeni görüntüler, yeni tecrübeler, yeni yüzler, yeni coğrafyalar, yeni lezzetler, yeni sentezler, farklı fikirler, değişik görüşlerle beslenir.

Beyin asla tekrar etmez, kesinlikle tekrar sevmez.

Beynin tekrar dışında ve onun bir çeşidi olan diğer bir düşmanı da stres…

Stres geçmiş ve geleceğe dair aynı noktaya takılıp, sürekli aynı şeyleri tekrar edip, kısır-döngüyle beyni yakmak demek…

Tekrar beyinciğin işidir. Hatta beyinciğin yürütmesi için verilen emirlerin dahi beyin tarafından sürekli güncelleme/yenileme/tazeleme/inovasyona tabii tutulması Allah’ın kesin emridir.

“Göklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacını Ondan ister. O her gün yeni bir iştedir.”Rahman, 55/29.

Son nefese kadar aktif bir beyin istiyorsanız hayatınızdaki tekrarları azaltın, yenilikleri çoğaltın, en kötü tekrar stresten uzak durun.

180 kere de olsa tekrar iyidir yaklaşımı sizi Alzheimer ve demansa götürür.

Bizden söylemesi…

Why Do People Get Alzheimer's and Dementia?

In the body management system, the trivet is as follows:

Legislation is carried out by the brain.

Execution is the responsibility of the cerebellum.

Judgment is the job of conscience.

The brain works with different commissions, such as the parliament, and the decisions accepted by the general assembly are sent to the cerebellum responsible for the executive, after the legislative process is completed, and they are put into practice.

The morality of decisions is also checked by conscience.

These three pillars of management must continue on their way with renewal/innovation due to the immutable order of the universe.

Innovation/renewal is the most valid law of the universe.

“We are reborn every day

"Who can get tired of us?"

Yunus Emre draws attention to this law with his couplet.

Those who don't renew themselves die.

If the Brain/Cerebellum and Conscience are not kept active and fed with new knowledge and experiences, they will first shrink and then die.

In the Holy Quran, Allah expresses this immutable truth with the following verse:

“If you are grateful, I will surely increase you (my blessing), and if you are ungrateful, surely My punishment is severe!” Abraham, 14/7.

Being grateful for the blessing means actively using it in the direction the creator wants.

Unused blessings are taken back because they are wasted.

Because waste is not allowed in the universe.

When I express these views, people who are well known to the public and have Alzheimer's and Dementia are given as examples and the following question is asked:

So-and-so famous teacher, well-known person was constantly reading/writing/speaking. How do these become Alzheimer's/Dementia?

My answer is this:

Those people you mentioned get Alzheimer's/dementia because they are fast eaters who constantly repeat things through the cerebellum, which has sent the brain on vacation.

The brain is constantly fed with new information, new images, new experiences, new faces, new geographies, new tastes, new syntheses, different ideas, and different views.

The brain never repeats, it definitely does not like repetition.

Another enemy of the brain, other than repetition and a variant of it, is stress…

Stress means fixating on the same point about the past and the future, repeating the same things over and over again, burning the brain in a vicious circle...

Again, it is the job of the cerebellum. In fact, it is God's strict command that even the orders given to the cerebellum to be carried out are subject to constant updating/renewing/refreshing/innovation by the brain.

“Everyone in the heavens and the earth asks Him for all their needs. He is at a new job every day.” Rahman, 55/29.

If you want an active brain until your last breath, reduce repetition in your life, increase innovations, and stay away from the worst stress.

The 180-times-again-is-good attitude will lead you to Alzheimer's and dementia.

It's up to us to tell you!

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri