DR. CEMİL PASLI

MESLEK LİSESİ Mİ, FEN/ANADOLU LİSESİ Mİ? (MÜFREDAT İÇİN)

MESLEK LİSESİ Mİ, FEN/ANADOLU LİSESİ Mİ? (MÜFREDAT İÇİN)

Bizim kültürümüzde büyümenin ölçüsü elin “ekmek tutması” dır.

Eğitim sistemi her bireyi 18 yaşına ulaştığında eli ekmek tutacak şekilde dizayn edilmeli, müfredatta bu dizayn çerçevesinde yenilenmelidir.

Ülke çok fazla olan sekiz milyonluk lisans öğrencisi sayısı hızla üç milyona doğru çekilmeli ve oradan oluşan kaynak anaokulu ve meslek liselerine aktarılmalıdır.

Dünyanın en garip liseleri olan fen ve Anadolu liseleri her gence altın bilezik takacak meslek liselerine dönüştürülmelidir.

Daha iyi test çözmek için zeki gençleri bir araya getirmek eğitim değildir.

Eğitim=Mahreçtir.

Yani eğitimin kalitesi mezun olduğunda bireye hayatında başvuracağı değer ya da değerler katıp katmaması ile ilgilidir.

Üç yaşını dolduran her çocuk doğu ve batıdan gelişmiş eğitim yaklaşımlarının değerlerimize uyarlanarak oluşturulan anaokullarında 8 yaşına kadar eğitilmeli ve ömür boyu yapacağı meslek lisesine yönlendirilmelidir.

Yönü belirlenen çocuk 9 yaşından itibaren meslek liselerinde temelden bol uygulamalı ve yoğun bir eğitime tabi tutulmalıdır.

Çocuk aldığı uygulamalı/atölyeli/laboratuarlı eğitim sayesinde ömür boyu yapacağı işin 15 yaşında çırağı, 16 yaşında kalfası, 17 yaşında ustası olmalıdır.

Koluna altın bilezik takan, bir ömür ekmeğini kazanacağı işinin ustası olan gencin artık “eli ekmek tutma” ya başladığından o büyümüştür.

Ekmeğini sanatıyla eline alan gençlerden lisans/yüksek lisans/doktora yapmak isteyenler de işlerini de yapabilecekleri uygun programlarla desteklenmelidir.

Eğitim sistemimizin ciddi bir evrime ihtiyacı vardır.

Bu evrimin birinci ayağı 3-8 yaş çocuklarımıza hitap eden uygulamalı anaokullarının yaygınlaştırılması;

İkinci ayağı, bütün liselerin hızla meslek lisesine dönüştürülmesidir.

Aksi takdirde; en çok yap-boz un oynandığı alanın-çok acıdır ki- en hayati olan eğitim olduğu gerçeğini değiştiremeyiz.

 

Vocational High School or Science/Anatolian High School? (For Curriculum)

In our culture, the measure of growth is the ability of the hand to "hold bread".

The education system should be designed to ensure that every individual can earn a living when they reach the age of 18, and the curriculum should be renewed within the framework of this design.

The number of undergraduate students in the country, which is too many at eight million, should be rapidly reduced to three million, and the resources generated from there should be transferred to kindergartens and vocational high schools.

Science and Anatolian high schools, which are the strangest high schools in the world, should be transformed into vocational high schools that will give every young person a golden bracelet.

Bringing smart young people together to solve better tests is not education.

Education = Origin.

In other words, the quality of education is related to whether it adds value or values ​​that the individual will use in his/her life when he/she graduates.

Every child who turns three years old should be educated until the age of 8 in kindergartens created by adapting advanced educational approaches from the East and West to our values ​​​​and should be directed to a vocational high school where he/she will continue for life .

The child whose direction is determined should be subjected to a basic, applied and intensive education in vocational high schools starting from the age of 9.

Thanks to the practical/workshop/laboratory education the child receives, he should become an apprentice at the age of 15, a journeyman at the age of 16, and a master at the age of 17, for the job he will do throughout his life .

The young man, who wears a gold bracelet on his arm and is a master of his job to earn his living for a lifetime, has now grown up as he has started to "handle his bread".

Among the young people who earn their living through their arts, those who want to pursue a bachelor's/master's degree/doctoral degree should be supported with appropriate programs where they can also do their jobs.

Our education system needs serious evolution.

The first leg of this evolution is the dissemination of applied kindergartens that appeal to children aged 3-8;

The second leg is the rapid transformation of all high schools into vocational high schools.

Otherwise; We cannot change the fact that the field where the most puzzles are played is - unfortunately - the most vital one.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri